Hoppa till innehållet

Järnvägstekniskt centrum firar 20 år

Järnvägstekniskt Centrum vid Luleå tekniska universitet bedriver högteknologisk forskning och utveckling med fokus på att effektivisera drift och underhåll av hela järnvägssystemet. Tack vare närheten till både stambanan genom övre Norrland och Malmbanan möjliggörs unik forskning som idag efterfrågas över hela världen.

– Jag är anhängare av snabba tåg och tror att Sverige skulle gynnas av en sådan infrastruktur, men den stora utmaningen just nu är att säkra driften på befintlig infrastruktur. Vi kan övervaka och underhålla genom att utnyttja ny teknik som AI, Artificiell Intelligens, big data och integrera till exempel sensorer i vårt järnvägssystem, säger Uday Kumar, professor inom drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet och föreståndare på Järnvägstekniskt centrum.

Att investera i snabba tåg är också en investering i teknisk kompetens som gett Sverige stora framgångar som exportnation. Höghastighetståg kan bli en ny exportframgång för ett land som Sverige, menar Uday Kumar.

Järnvägstekniskt Centrum har en rad framgångsrika forskningsprojekt i bagaget efter 20 år i branschen.

– Vi hjälpte tidigt att ta fram en ny typ av spårväxel som blev en stor framgång. Idag arbetar vi med en rad forskningsprojekt i något vi kallar ePilot där målet är att förbättra punktligheten och minimera störningar inom järnvägstrafiken genom att utforma ett beslutsstöd för underhållsåtgärder, säger Uday Kumar.

Internationella samarbeten

JVTC: s förmåga, forskningsresultat och kunskap efterfrågas även internationellt bland annat från Finland, Norge, Iran, Indien, Storbritannien, Frankrike, Australien. I våras inleddes ett unikt projekt med Kinesiska CRRC Sifang (China South Locomotive and Rolling Stock Industry Corporation), världens största tillverkare av järnvägs- och höghastighetståg, för att utveckla ett underhålls- och tekniksystem för prognos och underhållshantering för höghastighetståg

Luleå tekniska universitet är ett av få lärosäten i världen som idag erbjuder utbildning och forskning inom drift- och underhållsteknik.

– En framtidsdröm vore att få arbeta med Hyper-Loop teknik som är en slags tub där vakuum kan ge tåget hastigheter på över 1000 km i timmen. Sådana projekt är redan på gång i Europa, avslutar Uday Kumar.

I media

Taggar

JVTC:s 20-års jubileum 6 september 2018

Publicerad: 18 juni 2018

JVTC firade sitt 20-års jubileum den 6 september 2018 på Quality Hotel i Luleå. Under dagen deltog 80 personer från akademi, företag och myndigheter. Pris delades ut till Jan Hertting, fd regionchef på Banverket och ordförande i JVTC samt Lennart Elfgren, professor emeritus inom konstruktionsteknik på Luleå teknikska universitet, för deras bidrag till uppbyggnaden av Järnvägstekniskt center.

Program

10.30-10.35    Introduktion

Moderator: P-O Larsson-Kråik och Peter Söderholm, Trafikverket och adjungerade professorer vid Luleå tekniska universitet

10.35-10.45    Järnvägssystem och forskning
Sven Ödeen, styrelseordförande JVTC, chef Järnvägssystem Trafikverket

10.45-11.10    JVTC - en historisk överblick
Ulla Juntti, Omicold; P-O Larsson-Kråik, Trafikverket; Dan Larsson, Damill

11.10-11.20    Föredrag
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet

11.20-11.30    Introduktion till Järnvägstekniskt centrum samt prisutdelning
Uday Kumar, föreståndare JVTC, ämnesföreträdare Drift och underhållsteknik, Luleå tekniska universitet

10.30-11.45    Prisutdelning
Uday Kumar och P-O Larsson-Kråik

11.45-12.00    Föredrag
Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande Luleå

12.00-13.00    Lunch

13.00-13.20    Wheel damage prediction for Iron ore line vehicles
Sebastian Stichel, Järnvägsgruppen, Kungliga Tekniska högskolan

13.20-13.40    Pågående forskning och effekter av närmare samarbete mellan kompetenscentra
Björn Paulsson, Charmec, Chalmers tekniska högskola

13.40-14.00    Föredrag
Charlotta Johansson, prefekt Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet

14.00-14.20    Vi behöver mer järnvägsforskning
Staffan Håkansson, Swedtrain

14.20-15.00    Fika

15.00-15.20    LKAB 4.0
Jan Lundgren, LKAB

15.20-15.40    AI för järnväg
Ramin Karim, professor eMaintenance, Luleå tekniska universitet

15.40-16.00    Digital underhållsplanering
Otto Nilsson, Innovation & teknik, Strukton

16.00-16.20    Railway digital twins
Diego Galar, professor Condition monitoring, Luleå tekniska universitet

16.20-16.40    Digitaliseringsprojekt inom järnväg
Peter Söderholm, Trafikverket

16.40-17.00    Föredrag
Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbotten

18.00-22.00    Jubileumsmiddag

Frågor om evenemanget: veronica.jagare@ltu.se

Presentationer