tåg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

60 miljoner till järnvägsforskning

Publicerad: 4 december 2015

Trafikverket och järnvägsbranschen ger Luleå tekniska universitet nytt förtroende när det gäller forskning och innovation inom området driftsäkerhet och underhåll. Samarbetsavtalet finansieras av Trafikverket med tolv miljoner kronor per år i fem års tid.

– Luleå tekniska universitet och specifikt JVTC har under flera år demonstrerat en förmåga att få fram intressanta forskningsresultat av hög internationell kvalitet inom detta område och vi vill fortsätta att bidra till det arbetet säger, Sven Ödeen, avdelningschef Järnvägssystem vid Trafikverket och styrelseledamot i JVTC.

Det är järnvägens utmaningar och krav på bättre underhåll som forskningsprojektet ska fokusera på inom ramarna för det nya samarbetsavtalet. Trafikverket har stort fokus på att utveckla underhållet av järnvägsanläggningarna och hoppas på att en ökning av samarbetet med Luleå tekniska universitet ska leda till att ännu fler forskningsresultat kan omsättas i praktiken.

– Digitalisering, kapacitet och järnvägssystemets tillförlitlighet och återställningsförmåga vid störningar, torde bli viktiga ledord i arbetet inom det nya avtalets ram, säger Rune Lindberg, styrelseordförande för JVTC.

60 milj till järnvägsforskn
Rune Lindberg,Sven Ödeen, Johan Sterte och Uday Kumar ser alla fram emot ett ökat samarbete om järnvägsunderhåll.

Järnvägens utmaningar och krav på bättre underhåll gör att samarbetet mellan Trafikverket och Luleå tekniska universitet ska fortsätta inom ramarna för det nya samarbetsavtalet.

– Vi känner ett stort ansvar att leva upp till förväntningarna både på den nationella och internationella arenan, säger professor Uday Kumar som även är föreståndare för JVTC.

Samarbetet grundas på en ömsesidig förståelse för kompetens, behov och möjligheter. Det fortsatta samarbetet kommer att bidra till utveckling, innovation och demonstration för ökad kompetens.

 

Kontaktperson

Uday Kumar

Uday Kumar, Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Telefon: 0920-491826
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser