Hoppa till innehållet
Maintenance performance.jpg
Christer presenterar en pilotstudie på Malmbanan med riskbedömning avseende tågförseningar och underhållsrelaterade fel i järnvägen. Foto av Mikael Palo. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Effektivare underhåll av järnvägar var fokus i licentiatuppsats

Publicerad: 3 oktober 2012

Behovet av tillförlitliga järnvägar med hög kapacitet har ökat på senare år. Anledningarna till detta är krav på minskade utsläpp som påverkar klimatförändringarna, ökande energipriser och trängsel på vägar såväl som inom luftfarten.

railway infrastructure.jpg
Fr.v. Prof. Uday Kumar (biträdande handledare), lektor Dr. Antti Salonen (diskutant från Mälardalens högskola), doktoranden Christer Stenström och biträdande Prof. Aditya Parida (huvudhandledare). Foto av Mikael Palo.

Christer uppsats bygger på projektet ”Länk- och effektmodell för underhållsinducerade effektivitetsförbättringar inom järnvägsinfrastruktur”, ett treårigt projekt finansierat av Trafikverket och JVTC (Järnvägstekniskt centrum).

Christer Stenström började studera på Luleå tekniska universitet hösten 2005. 2010 tog han civilingenjörsexamen i teknisk fysik - materialvetenskap vid LTU och masterexamen i teknisk mekanik vid University of Nebraska – Lincoln (ATLANTIS programme). Hösten 2010 blev han antagen som doktorand på avdelningen för drift, underhåll och akustik.

Dr. Antti Salonen, universitetslektor på Mälardalens högskola, var diskutant under licentiatseminariet. Dr. Salonen disputerade inom underhållsstrategier i tillverkningsindustrin med 12 års erfarenhet från produktionsunderhåll och underhållsplanering i bagaget.

Licentiatuppsats

Tillhörande teknisk rapport