Hoppa till innehållet
Veronica Jägare
Veronica Jägare. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

”En kunskapsuppbyggnad som ger synergieffekter”

Publicerad: 7 mars 2022

Veronica Jägare representerar Järnvägstekniskt centrum JVTC, i arbetet med AI Factory Railways, AIFR, vid Luleå tekniska universitet.
– AIFR kombinerar relevant och nödvändig digitaliseringsteknologi för datadelning och samtidigt erbjuder tjänster för Artificiell intelligens (AI), säger hon.

Järnvägstekniskt Centrum, JVTC, vid Luleå tekniska universitet är ett kompetenscentrum som bedriver tillämpbar forskning och innovation inom driftsäkerhet och underhåll för järnvägstransportsystemet. 

Lägre klimatpåverkan

JVTC vill bidra med kunskap som gör att det blir mer attraktivt att transportera på järnväg genom bättre punktlighet och lägre klimatpåverkan.
– Vi erbjuder en neutral spelplan där järnvägens aktörer kan mötas för att tillsammans bedriva forskning och innovation inom området. Intressenterna är olika företag, andra berörda parter. Vi har också ett aktivt samarbete med andra FOI-aktörer i Sverige och övriga världen, säger Veronica Jägare, som är biträdande verksamhetsledare vid JVTC.
Hon representerar JVTC:s medlemmar i AIFR.
– AIFR ingår i JVTC:s satsningar.

Färdig plattform

Veronica Jägare menar att det viktiga med AIFR är att det finns en färdig plattform där utvecklingen lett till en kunskapsuppbyggnad som ger synergieffekter för alla nystartade fallstudier inom området.
– Det gör att man inte behöver börja från början. Genom att delta i AIFR kan man dra nytta av tidigare resultat som gör att man kan ligga i utvecklingens framkant. Vi kommer att ha nytta av strukturen och arbetsprocessen inom AIFR, plattformen för datadelning mellan organisationer samt den samlade kunskapen inom ny teknologi, säger hon. 

Relevant digitaliseringsteknologi

Veronica Jägare konstaterar att AIFR kombinerar relevant och nödvändig digitaliseringsteknologi för datadelning och tillhandahåller tjänster för Artificiell intelligens (AI).
– Arbetet har fungerat mycket bra med ett väl sammansatt team med olika kompletterande kunskapsområden.

Veronica Jägare

Veronica Jägare, Biträdande verksamhetsledare

Telefon: 0920-491629
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Verksamhetsledare

Ramin Karim

Ramin Karim, Professor

Telefon: 0920-492344
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser