Hoppa till innehållet
Förstudie om effektsamband för underhåll av järnväg
Förstudie om effektsamband för underhåll av järnväg - Christer Stenström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förstudie om effektsamband för underhåll av järnväg

Publicerad: 4 januari 2016

Underhåll av våra järnvägar är viktigt för de ska fortsätta vara ett attraktivt transportsätt, som motsvarar både passagerare och  godskundernas förväntningar på tillförlitlighet. I takt med att kraven på hållbara resor och transporter ökar, blir järnvägens position i samhället allt viktigare. Samtidigt har vi under de senaste åren sett punktlighets- och regularitetsproblem i tågtrafiken, vilket har medfört behov att kunna beräkna nyttan av förebyggande underhåll.

Christer Stenström från Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) vid LTU, har tillsammans med Oskar Fröidh från KTH Järnvägsgruppen och Trafikverket, genomfört en förstudie om effektsamband för banunderhåll. Avsikten var att undersöka tillgång och kvalitet på data, för att beräkna nyttan av förebyggande underhåll.

- Effektsamband för underhåll av järnväg är ett område som det finns starka skäl att utveckla, säger Christer. Detta möjliggör bedömningen av var i järnvägen underhållsinsatser gör störst nytta, vilket ökar kostnadseffektiviteten.

Projektgruppen har hittat en formulering som påvisar effektsambandet.

- När en inspektion utförs ute i järnvägen, är sannolikheten för en inspektionsanmärkning någonstans mellan 0 och 100 %. Åtgärdas inte anmärkningen så finns det risk för funktionsfel, och följaktligen tågförsening. Räknar man samman detta får man ett mått på antalet avstyrda tågförseningsminuter.