tåg119

I media: Hjulfel inte längre problem i tågtrafiken

Publicerad: 12 december 2019

Det börjande med ett e-pilotprojekt i samarbete med bland andra Luleå tekniska universitet och Järnvägstekniskt centrum för att testa om Trafikverkets hjulskadedetektorer kunde användas förebyggande för att få koll på grejorna.

Ramin Karim

Karim, Ramin - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492344
Rum: F715 - Luleå»