Hoppa till innehållet

Kick off för stor järnvägssatsning

Publicerad: 11 december 2013

En högteknologisk järnvägssatsning ”ePilot119” som leds av Luleå tekniska universitet (LTU) i samarbete med Trafikverket har inletts. Det handlar på sikt om att brett implementera eMaintenance (e-underhåll) i hela det svenska järnvägssystemet och därmed öka säkerheten och minimera störningar, inte minst i samband med olika slags vinterrelaterade problem

- I och med ePilot 119 tar vi det första steget att förverkliga det toppmoderna e-underhållssystem, byggt på sensorer, internet- och kommunikationsteknologi, som kommer att ge brukarna skräddarsydda verktyg för att bedriva ett planerbart, säkert och effektivt underhåll i den svenska järnvägssystemet, säger Ramin Karim, biträdande professor och utvecklingsansvarig vid Luleå tekniska universitet.

Forskningen inför ePilot119 har utvecklats inom LTU:s järnvägstekniska centrum, JVTC och vid universitetets eMaintenance LAB. Att samordna och samla in information på det sätt som utvecklats i forskning vid Luleå tekniska universitet och som ska tillämpas i projektet är unikt i sitt slag.

- Arbetssättet vi använder för att samla in information och dela med oss av den på ett säkert sätt, det anser jag att vi är världsledande på inom det här området, säger Ramin Karim.

Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med Trafikverket som satsar 14 miljoner under tre år på projektet. ePilot119 är ett första steg och omfattar bandel 119 mellan Luleå och Boden. Där på en teststräcka finns ett antal detektorer och sensorer där information kan hämtas upp om tillståndet på lok och vagnar men även på järnvägsinfrastrukturen som t.ex. räls och växlar. Det tillsammans med olika aktörer som äger infrastrukturen, trafikhuvudmän, underhållsentreprenörer m fl och deras respektive informationssystem bildar en komplex informationsmassa.

- Med hjälp av befintlig informations- och kommunikationsteknologi och samverkan så kan vi med nya arbetssätt dela information sinsemellan för gemensamma beslut, så att vi optimerar järnvägssystemet utifrån helheten, säger Peter Söderholm, Trafikverket som även är adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

ePilot 119 är första steget där tanken är att det på sikt ska införas på fler bandelar i olika delar av landet. Målet är att satsningen ska ge färre störningar, kortare störningstider, bättre tillgänglighet och ett effektivare underhåll med högre kvalitet. Projekt ePilot 119 presenterades tisdagen den 10 december för en rad aktörer inom järnvägsbranschen, t ex Green Cargo, SJ, Euromaint, Infranord med flera.  

Relaterad nyhet