Hoppa till innehållet
Centralen sthlm.jpg
Centralen, Stockholm Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kreativa arbetssätt får tågen att gå

Publicerad: 9 oktober 2012

Med nya kreativa arbetsmetoder för utveckling av spårväxlar vill Trafikverket förbättra punktligheten och minska underhållskostnaderna för tågtrafiken. Kreativa team ledda av forskare från LTU och med representanter från Trafikverket och underleverantörerna Infranord och Vossloh Nordic Switch Systems ska ta fram såväl nya rbetsmetoder som prototyper till innovativa spårväxlar.

Trafikverket har behov av metoder som ger dem bättre möjligheter att driva teknikutvecklingen av spårväxlar i nära  samarbete med Vossloh Nordic Switch Systems där Björn Lundwall är utvecklingsansvarig. - Vossloh ligger i framkant inom vårt område idag och vi vill behålla vår position på en internationell marknad, säger han. Vi ser det här projektet som ett sätt att komplettera vår verksamhet med ytterligare ett verktyg som kommer hjälpa oss att utveckla verksamheten. Vår  medverkan syftar inte enbart till att driva teknikutveckling. Det är även ett sätt att attrahera nya kunder och ny kompetens och det känns extra roligt och förväntas stärka vår konkurrenskraft med det här lite nya angreppssättet.

Genom att ta fram nya kreativa arbetssätt som tidigt tar hänsyn till kundbehov och förbättrar kravspecifikationer - och genom utveckling av innovativa prototyper - ska växlarnas funktion och livslängd förbättras samtidigt som livscykelkostnaden minskar. De nya arbetsmetoderna ska bl a bidra till att spårväxeltill-verkaren Vossloh, tidigt i produktutvecklingsfasen, får värdefull input om nya funktioner och underhållsbehov från Trafikverket och Infranord. Allt för att optimera konstruktionen av växlarna och skapa en ”winwin” situation för parterna.

- De kreativa teamen ska testa etablerade innovationsmetoder på verkliga problem och ta fram idéer på nya innovativa lösningar, säger forskaren Anna Malou Petersson. Genom att mäta antal idéer, lösningsförslag, hur de testade metoderna uppfattas av teamdeltagarna m m, ska vi kunna avgöra vilka metoder som fungerar bäst. Utifrån testerna tar vi fram nya förbättrade innovativa arbetsmetoder anpassade till parternas behov. Idéerna ska även resultera i prototyper för nya spårväxlar.

Projektet Optimala metoder för innovativ produktutveckling och beslutsstöd (OptiKrea) leds av professor Jan Lundberg, Avdelningen för drift och underhållsteknik, och finansieras av Järnvägstekniskt centrum, JVTC, och de samverkande företagen.

Text: Åsa Svedjeholm

Taggar