Hoppa till innehållet

Modelljärnväg i nytt LTU-labb

Publicerad: 24 november 2013

Luleå tekniska universitet håller på att bygga upp ett nytt järnvägslabb med minitåg och räls för tillståndsbaserat underhåll, kallat CBM-Lab. Man kan säga att det är en avancerad form av modelljärnväg med lok som har motorljud, signalhorn samt belysning och ett rälssystem som kan användas till tester i såväl utbildning som forskning.

- Studenterna får leta spårfel med en mätvagn och kan fixa till felen, precis som i verkligheten och även i forskningen kommer CBM-Lab till nytta då vi kan testa olika typer av modeller av spårväxlar och underlag, med tanke på stötar, deformationer med mera, säger Jan Lundberg, Professor inom bland annat Drift och underhåll vid Luleå tekniska universitet.

Han har själv sin bakgrund i forskning som baseras på laboratorieförsök och experiment. Visionen är att bygga upp ett riktigt laboratorium där tester kan genomföras som ökar kunskapen vilket är på god väg i CBM-Lab.

- Det här är ett slags embryo till ett sådant laboratorium och eftersom vi har så många projekt som anknyter till järnvägsteknik så var det naturligt att bygga ett sådant, säger han. 

Idén att köpa ett minitåg i marknadsföringssyfte kom från hans doktorand Mikael Palo i samband med en ”öppethus” dag på universitetet. Jan Lundberg har sedan kläckt iden att utnyttja minitåget för forskning och utbildning. CBM-Lab utgörs idag av modelljärnväg med lok och vagnar som är mycket verklighetstrogna. Ett helt tågset med vagnar kan kopplas ihop och köras över ett flertal växlar längs järnvägen. En mätvagn kan hängas på loken och belastas med vikter som kör längs spåret. Allt eftersom ges information om ojämnheter i rälsen som kan avläsas på en stor bildskärm i CBM-Lab och det hela blir ett redskap i forskning och utbildning. (CBM står för Condition Based Monitoring). 

CBM-Lab kommer efterhand att byggas ut för att bli så realistiskt som möjligt, med t ex skalenlig ballaststen som kan simulera olika grader av lutning på järnvägssystemet, med kontaktledningar och med ett komplett signalsystem. På den grunden kan olika simulerade projekt genomföras med hjälp av tillhörande mätutrusning. Exempelvis kan problemet med ”slaghjul” simuleras (hjul som deformerats av kraftig inbromsning) som vintertid ofta skadar räls och hjul och som ibland orsakar urspårningar.

- Det är superbra ur pedagogisk synpunkt för studenter här på universitetet  och allmänt handlar det om att lära sig tillståndskontroll av järnvägen samt naturligtvis allmänt vad det finns för detaljer längs en järnväg, säger Jan Lundberg som även vill entusiasmera en yngre generation.

”Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli” är en devis som han gärna håller fram och när CBM-Lab visades för första gången på fredagen så var även en grundskoleklass från Luleå inbjuden. Skoleleverna fick en egen demonstration och möjlighet att i efterhand ställa frågor. Det gick inte att ta miste på intresset. Flera av skolbarnen tog möjligheten att få vara med och prova på hur olika rörelser av en minimätstation kunde ge utslag i form av rörelsevågor på en stor bildskärm i labbet.