Hoppa till innehållet

Ny uppfinning ger pålitligare järnvägstrafik

Publicerad: 27 juli 2020

Professor Jan Lundberg, verksam inom ämnet drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet, utlovar pålitligare tåg i framtiden med hjälp av en egen uppfinning. En ansökan om patent är inskickad till Patent- och registreringsverket.

– En helt ny metod som möjliggör automatisk tillståndskontroll och analys av slitage i spårväxlar, skador på tåghjul, spårriktningsfel samt om risk för olyckor på grund av så kallad uppkörd spårväxel föreligger. Allt fixas i en och samma uppfinning, säger Jan Lundberg som tillsammans med forskarkollegan Taoufik Najeh tagit fram denna innovation.

Denna innovation, en IT-lösning, använder artificiell intelligens som med självlärande algoritmer och mönsteringenkänning analyserar tillståndskontrolldata i form av vibrationsuppmätningar för att hitta brister i system innan något går sönder. Sensorer känner av vibrationerna i rälsen.

–  Tester visar mycket positiva resultat på att vår uppfinning har förmåga att förutsäga såväl hjulskador som slitage och andra skador överallt i spårväxeln, säger Jan Lundberg som kan nås på 070-221 10 35.

En av med finansiärerna i detta projekt är Bombardier, ett av världens största företag inom järnväg och transport.