Professor Uday Kumar höjer glaset på LTU i Luleå för det nya laboratoriet i Kiruna, och med LKAB direktören Markus Petäjäniemi m fl i bakgrunden, med på länk från Kiruna.

Nytt High-tech labb för industrin

Publicerad: 23 september 2013

I slutet av 2012 invigdes e-Maintenance lab vid Luleå tekniska universitet och på fredagen invigdes ett liknande i Kiruna. Inte på någon annan plats i världen finns en sådan satsning. Den leds av Luleå tekniska universitet i nära samarbete med LKAB med flera samarbetspartners. Satsningen innebär såväl forskning som utbildning och testning.

tårta o cider.jpg

- Det är viktigt att hitta ett sätt att förbättra underhållet och eMaintenance Lab kommer att kunna bidra till att vi kan ha ännu bättre kontroll säger Markus Petäjäniemi, Direktör Produktion & Logistik vid LKAB, som invigde det nya labbet i Kiruna.

Efter en förstudie som Luleå tekniska universitet har gjort i samarbete med IT-företaget BnearIT har en unik och bred underhållssatsing blivit verklighet.

- Det här befäster vår världsledande position inom gruv- och mineralteknik, säger Ramin Karim, biträdande professor i drift och underhåll vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för förstudien.

 

Skål för eMaintenance Lab i Kiruna
Ett fyrfaldigt skål för eMaintenance Lab i Kiruna.

På fredagen invigdes det andra eMaintenance labbet i Kiruna. I interaktion med universitetets labb i Luleå kan det bli en kraftfull resurs i olika underhållssatsningar till bred nytta för Svensk industri.

- Alla som jobbar med underhåll vet att det är en informationsdriven process. Vi har en massa information och vill ta ett korrekt beslut där många intressenter är inblandade. eMaintenance Lab gör det enkelt och labbet kommer att bli en viktig del i forskning och utbildning, säger Uday Kumar, professor i drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Satsningen omfattar utbildning för olika målgrupper, t ex certifieringar för underhållspersonal vid LKAB samt bl a högskole-och forskarutbildning liksom gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar. I forskningsdelen, där Luleå tekniska universitet avser att placera flera doktorander i Kiruna, kommer ny kunskap att sökas kring bl a driftsäkerhet, livslängd, livscykelkostnader, tillståndsövervakning m m. Och med labbets hjälp kan olika forskningsrön testas och resultaten användas av industri och akademi.

Satsningen finansieras av Luleå tekniska universitet, LKAB, MTAB, Lapplands kommunalförbund, ProcessIT, SAAB Aerotech, Trafikverket m fl.