Hoppa till innehållet
Foto: MostPhotos
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Punktligare tåg på högtrafikerade järnvägssträckor

Publicerad: 14 februari 2017

Punktligare tåg och bättre underhåll av våra järnvägar var målet när ePilot startade sin testverksamhet på bansträckan Boden-Luleå för tre år sedan. Resultaten är så lyckade att projektet nu införs – på högtrafikerade järnvägssträckor i södra Sverige.

De aktuella järnvägssträckorna där den nya tekniken och arbetssätten införs är i prioritetsordning Ostkustbanan (Sundsvall-Storvreta), Västra stambanan (Stockholm-Göteborg) samt Södra stambanan (Järna-Höör). 

– Vi har ett järnvägslabb på Luleå tekniska universitet utan motsvarighet i världen. Vi mäter i dag i realtid allt som händer på svenska järnvägen genom att samla in data från mätstationer på fordon och spår längs hela landet. Genom att alla järnvägsoperatörer som är uppkopplade i det här systemet kan komma åt och byta information från olika källor ger det bättre möjlighet till förebyggande underhåll och därmed punktligare tåg. Det är det systemet som nu införs på hårt trafikerade järnvägssträckor i södra Sverige, säger Ramin Karim, professor vid Järnvägstekniskt centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet.

Många olika aktörer på järnvägen

För nästan 20 år sedan avreglerades och konkurrensutsattes det svenska järnvägssystemet. Staten äger själva järnvägsinfrastrukturen och det finns en mängd olika entreprenörer och operatörer i olika delar av det svenska järnvägsystemet. Någon äger loket, någon vagnarna och små och stora företag ansvarar för olika delar av underhåll och tillverkning av både fordon och infrastruktur.

Samtidigt har det svenska järnvägssystemet kapacitetsbrist, ålderstigna anläggningar och fordon med stor väderkänslighet. Trycket på järnvägssystemet är stort, resor och transporter ökar och systemet börjar nå gränsen för vad det klarar av och problemen med tågförseningar och inställda tågresor ökar.

Trafikverket vill ha ePIlot på alla järnvägar

Projekt ePilot har som syfte att utforma en plattform, som är baserad på informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för järnvägens olika intressenter. Detta för att kunna utbyta och använda data för förebyggande underhåll av järnvägar, lok och vagnar - för hela järnvägssystemets bästa. Projektet ska minska problemet med tågförseningar och kostsamma underhållsåtgärder. 

– Vi vill införa ePilot på samtliga järnvägssträckor i hela landet men vi börjar med Ostkustbanan och därefter Västra stambanan och Södra stambanan. Syftet är att få punktligare tåg till en lägre kostnad, säger Peter Söderholm, utredare vid Trafikverket.

12 miljoner till JVTC

Trafikverket har som huvudfinansiär beslutat att finansiera ePilot plattformen med ytterligare 12 miljoner kronor. Det är JVTC vid Luleå tekniska universitet som fått uppdraget att driva ePilotprojektet. Ytterligare medel för åtgärder av järnvägsinfrastrukturen kopplat till ePilotprojektet kommer att behovsprövas av Trafikverket.

SJ AB (SJ) har medverkat i pilotprojektet på bansträckan Boden-Luleå och ser fram emot att få ut resultaten i tillämpning längs Västra- och Södra stambanan som är starkt trafikerade järnvägssträckor för SJ och där projektens resultat kan göra mest nytta.

– Det finns i dag varierande problem på dessa järnvägssträckor som gör att vi i bland måste sänka hastigheten på vissa bandelar, på grund av dålig kontaktledning och dåliga spårförhållanden. Vi hoppas att projektet ePilot gör att vi och Trafikverket kan börja mäta bättre och rätt saker och att vi gemensamt kan bestämma vilka nya kvalitetsgränsvärden vi ska ha, för att kunna agera och sätta in förebyggande åtgärder innan vi får problem som gör att vissa sträckor i dag får sänkt hastighet eller i värsta fall, kortvarigt måste stängas av, säger Pär Söderström, Teknisk specialist - Mekaniska system vid SJ.

Ostkustbanan först ut

InfraNord, ett statligt bolag som bygger och underhåller järnväg längs bland annat Ostkustbanan (Sundsvall-Storvreta) ser fram emot den nya tekniklösningen med öppet kunskapsutbyte, på järnvägssträckan.

– Samverkan gör att vi kan få mycket bättre indikation om när något är fel i järnvägssystemet och då kan vi vara på plats snabbare och åtgärda felen förebyggande, innan de blir akuta och delar av järnvägssträckan måste stängas av, säger Roland Bång, produkt- och metodutvecklare InfraNord. 

I media

Taggar