Studenter utformade malmvagnslock

Publicerad: 17 juni 2015

På grund av malmdamm och nederbörd har Kiruna Wagon valt att utveckla lock till sina vagnar. Studenterna Malin Hägg och Lotta Silfver, som läser sista året på civilingenjörsutbildningen teknisk design vid Luleå tekniska universitet,har designat två lock-prototyper .

-    Vi har lämnat över två prototyper som Kiruna Wagon kan ta in och vidareutveckla till lock. Under perioden har vi framförallt fokuserat på öppnings- och stängningsfunktionen, hur den ska utformas, placeras och fungera och det är det vi överlämnar, säger Malin och Lotta. Ena prototypen avser ett tygtak som rullas in och ut medan den andra prototypen består av ett plåttak som öppnas och stängs i mitten av taket genom manuell aktion.

Täcker ett framtida behov

Vid frakt av farligt gods har det länge varit förbud mot att köra med öppna vagnar på grund av damm-risken och nu börjar den regeln gälla även andra gods som lämnar damm efter sig.  I vissa länder har redan förbud mot att köra med öppna vagnar på grund av detta införts. För Kiruna Wagon som vill exportera sina produkter har därför vagnslock blivit en viktig del i deras produktutveckling och något de ser som vitalt för att kunna vara med och konkurera på marknaden i framtiden.

-    Vi är jättenöjda med de två prototyperna som presenterades och avser nu att vidareutveckla någon av dem till ett lock så snart det kommer in en beställning. Studenternas arbete har utöver de faktiska prototyperna också gett oss viktiga kunskaper när det kommer till hur man kan arbeta med att ta fram nya modeller och även hur produktutvecklingsprocessen kan Lean anpassas, säger Fredrik Kangas, VD på Kiruna Wagon.

 

Taggar