Hoppa till innehållet
eMaintenance 2014 vid Luleå tekniska universitet
Järnvägsunderhåll i fokus vid konferensen eMaintenance 2014 vid Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Underhåll akilleshäl i järnvägstrafiken

Publicerad: 18 juni 2014

Underhåll är en viktig komponent i järnvägsnätet och brister kan leda till olika slags störningar om det inte fungerar. För att effektivisera underhållet arbetar man på Luleå tekniska universitet med eMaintenance (e-underhåll) med hjälp av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och i nära samarbete med transport- och industrisektorn.

Forskar-, industrirepresentanter på eMaintenance 2014
Professor Uday Kumar Luleå tekniska universitet, tvåa från vänster, omgiven av från vänster Per-Olof Larsson Kråik, Trafikverket och LTU, Magnus Ragneberg, LKAB och Peter Söderholm, Trafikverket och LTU

– Att samverka på det här sättet som vi gör över gränserna mellan forskare och representanter från hela systemet är unikt i Europa, säger Uday Kumar professor i drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Underhållsfrågor i järnvägs- och industrisektorn är huvudnumret för den internationella konferens eMaintenance 2014 som äger rum i veckan vid Luleå tekniska universitet. Ett av projekten som redovisades under konferensen är ePilot119. Det leds av Järnvägstekniskt centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet i samarbete med flera andra parter, bland andra LKAB och Trafikverket, och går ut på att komma tillrätta med problemen inom järnvägssystemet.

ePilot119 är förutom ett projekt också en bandel mellan Luleå och Boden med flera teststationer med avancerad mätutrustning längs sträckan. Projektet är ett samarbete där ett nätverk i form av järnvägsföretag, entreprenörer, verkstäder, leverantörer, organisationer samt forskare samverkar. Det i sin tur banar väg för att man kan angripa underhållsproblemen ur ett helhetsperspektiv och att information från hela järnvägssektorn finns tillgängligt när underhållsbeslut ska fattas.

– Bandel 119 mellan Boden och Luleå där projektet utförs har dels många sensorer men är också Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnväg med både malm, gods och persontåg säger Peter Söderholm som arbetar på Trafikverket, tillika adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

Dan Larsson, Damill AB
Dan Larsson representerar ett av företagen, Damill AB, i ePilotens kameraövervakningsprojekt.

Ett av kraven för att få starta ett delprojekt inom ePilot119 är att minst tre intressenter tillsammans deltar. Kameror som övervakar spårväxlar är ett exempel på projekt där Damill AB som systemleverantör, Infranord som testare, Vossloh som växelleverantör och Trafikverket som kravställare och observatör samverkar. Spårväxlar stod för en fjärdedel av alla fel som inrapporterades från bandel 119 mellan 2008 och 2013. Genom att observera de fyra spårväxlarna som orsakat flest felmeddelanden på distans med kameror kan felen förhindras är det tänkt.


– Arbetet med att samla underhållsinformation genom tekniska sensorer har pågått under flera år och genom projektet ePilot119 skapar man en verkstad där denna information börjar användas praktiskt på järnvägen säger Per-Olof Larsson Kråik på Trafikverket, även han adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

Återsamling efter fikapaus
Deltagare börjar återsamlas efter fikapaus under eMaintenance 2014 vid Luleå tekniska universitet

Taggar