Hoppa till innehållet
Pressbild - Biträdande professor Ramin Karim, Luleå tekniska universitet -
Biträdande professor Ramin Karim, Luleå tekniska universitet är ansvarig för eMaintenance LAB Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utmaningar inom underhållsteknik

Publicerad: 19 september 2014

Det blev närmast filosofiska dimensioner på diskussionerna under ett seminarium om drift och underhållsteknik. Det finns flera försök att definiera begreppet eMaintenance och det varierar beroende på vem man frågar inom industri, leverantörer, IT-utvecklare och akademi.

– Det är många begrepp och utryck, förkortningar och buzzwords inom eMaintenance som kan ha lite olika betydelse inom olika branscher. Därför är det viktigt att man försöker hitta en gemensam terminologi mellan till exempel kunder, leverantörer, utvecklare och vi som forskar inom ämnet, säger Ramin Karim, biträdande professor inom Drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Enklast kanske man kan beskriva eMaintenance som när man med hjälp av avancerad informationsteknologi analyserar och genomför underhållprocesser och underhållsbehov. På samma sätt fungerar det i bilar men där måste mekaniska fel repareras manuellt i en verkstad. I framtidens eMaintenance-lösningar kommer system inte bara att analysera, rapportera och föreslå lämpliga åtgärder utan också fungera som interaktiv manual vid mekaniska ingrepp eller hålla kolla världsmarkandens priser för att hitta den mest lönsamma lösningen på att uppkommet problem.

– Detta är en extremt expansiv bransch där bara fantasin sätter våra begränsningar, avslutar Ramin Karim.

eMaintenance är idag en stor del av vardagen inom all industri, ofta integrerade med affärssystem från till exempel SAP, IBM eller Microsoft. Det är mycket komplexa system där hela organisationens data hanteras; ekonomi, logistik, lagerhållning, säkerhet, personal, projekt och även drift och underhåll. Men här finns också många av de utmaningar man står inför när ny teknik, användarbeteende och krav från kunder förändras.

Seminariet,  eMaintenance - Issues & Challanges, var det första av åtta planerade under hösten med fokus på drift och underhållsteknik.

– Detta är ett sätt för oss att sprida information om vår forskning och våra forskningsresultat samtidigt som det blir en plattform för diskussioner, säger Uday Kumar, ämnesföreträdare vid Drift och underhåll.

Ramin Karim

Karim, Ramin - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492344