Hoppa till innehållet
Peter Söderholm
Peter Söderholm, utredningsledare vid Trafikverket och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet. Foto: DANIELPHOTO LULEÅ FOTOGRAF Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Virtuella tester för bättre kontroll på järnvägsanläggningen

Publicerad: 28 januari 2022

Projektet AIF/R vid Luleå tekniska universitet ger aktörerna inom järnvägssektorn möjligheter att samverka på en neutral plattform.
– Det möjliggör planering av underhåll för både järnvägsanläggningen och fordon, säger Peter Söderholm, utredningsledare vid Trafikverket och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

I den fortsatta utvecklingen av projektet anser han det angeläget att åstadkomma incitament för att dela information, data, och att tillämpa AI för att göra järnvägssystemet mer effektivt.

Projektet AI Factory/ Railway, AIF/R ger aktörerna möjlighet att utveckla planering av underhåll för både järnvägsanläggningen och trafikerande fordon.
Peter Söderholm är en av dem som ingår i styrelsen för AIF/R.
Målet med projektet är, förutom att åstadkomma en samverkan mellan aktörerna i järnvägssektorn, även att skapa en digital plattform där information från de olika aktörerna samlas. För att kunna sortera den stora mängden data används artificiell intelligens, AI. Med hjälp av AI- motorn går det att avgöra vilka åtgärder som bör genomföras för att åstadkomma det bästa underhållet av infrastruktur och fordon.

Förbättrad samverkan

Projektet AIF/R har förstärkt delande av data mellan aktörerna inom järnvägssektorn, anser Peter Söderholm.
– Det är en forskningsmiljö på Luleå tekniska universitet som skapat förutsättningar för att förbättra samverkan.

Trafikverket är del i fler projekt inriktade på underhåll av järnvägssystemet, som genomförts eller fortfarande pågår vid Luleå tekniska universitet.
– Även om järnvägen rent tekniskt är ett enda system, så är det organisatoriskt uppdelat på flera olika aktörer, med olika ansvar. En uppdelning är mellan infrastruktur och fordon, där de tekniska gränssnitten dem emellan sammanfaller med olika organisatoriska ansvarsområden som är kritiska för genomförandet av järnvägstransporter. Inom infrastruktur och fordon finns det i sin tur flera organisationer med olika ansvarsområden, säger Peter Söderholm.

Fordon samlar data

En stor utmaning är att samordna de olika aktörerna för att åstadkomma järnvägstransporter som är samhällsekonomiskt hållbara, anser han.   
­– I det här projektet vill vi testa AI och hitta incitament till att aktörerna ska dela med sig av information och data, som kan användas för ett bra förebyggande underhåll.

Han konstaterar att järnvägsfordonen blir allt smartare och att trenden är att föra över funktioner från infrastrukturen till fordonen. Det gör att infrastrukturen blir enklare och mer robust samtidigt som trafikerande fordon kan samla in data som kan vara värdefull för åtgärder i infrastrukturen.
– Om de fordon som trafikerar Trafikverkets anläggningar kan dokumentera och vidarebefordra information om anläggningen skulle vi ha mycket mer data att tillgå och kunna planera underhållet ännu bättre.

Använder VR och AR

Ett exempel är användning av 360-graders fotografering och laserskanning för att kartlägga infrastrukturen.
– Vi samlar informationen i AIF/R:s AI-fabrik och får bra analyser, som gör att vi identifierar möjligheter att utveckla vårt underhåll. Vi kan få informationen presenterad på ett helt nytt sätt, både virtuellt, VR, och förstärkt verklighet, AR, som gör att vi kan testa olika tillämpningar. Det betyder att vi kan göra det på kontoret istället för ute i anläggningen, det ökar produktiviteten och påverkar inte trafiken. Det leder även till att både arbetsmiljö och säkerhet förbättras.

Trafikverket kan i sin tur bidra med data till de andra medverkande järnvägsföretagen som de kan ha användning av, till exempel via fordonsdetektorer i anläggningen som övervakar fordonens tillstånd.
– Genom att kombinera Trafikverkets och egna data kan järnvägsföretagen förbättra det förebyggande underhållet av sina fordon, det leder till mindre slitage på infrastrukturen. Delandet av data mellan olika aktörer och tillämpningen av AI gör att vi får bättre kontroll på både anläggning och fordon. Det minskar trafikstörningarna och ökar punktligheten, säger Peter Söderholm.

Även interationella aktörer

Projektet bygger vidare på regionala och nationella projekt och omfattar nu även internationella aktörer. 
– Det är ett styrkebesked. Digitaliseringen av järnvägen innebär ett paradigmskifte och kommer att kräva stora förändringar för både befintliga och nya aktörer. Vi kan inte fortsätta som idag, utan måste förbättra både effektivitet och produktivitet, som förutom teknik omfattar organisation och regelverk. Vi måste bli mer snabbfotade i framtiden samtidigt som säkerhet inom både trafik och informationshantering måste förbättras. Det innebär stora investeringar, men digitaliseringen är en förutsättning för järnvägens överlevnad och de aktörer som inte hänger med riskerar att slås ut, säger Peter Söderholm.

Ramin Karim

Ramin Karim, Professor

Telefon: 0920-492344
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser