Hoppa till innehållet

Vision

Publicerad: 10 juni 2016

Vision

JVTC ska vara en ledande centrumbildning och den självklara plattformen för utbildning, forskning och innovation inom driftsäkerhet och underhåll för järnvägssystemet.

Mission

JVTC:s mission är att bidra med kunskap som gör att det blir mer attraktivt och hållbart med transport på järnväg, genom bättre punktlighet och lägre klimatpåverkan.