Hoppa till innehållet

Forskningsprojekt

Publicerad: 10 juni 2016

Den strategiska inriktningen för JVTCs forskningsprogram är att utveckla nya verktyg, metoder och modeller som stöder innovativa lösningar för problem relaterade till järnvägssystemet.

Forskningsprogrammen bygger på tre viktiga områden: tillgänglighet, kapacitet och säkerhet på det befintliga nätet genom effektiv drift och underhåll av infrastruktur och rullande materiel. Målen för forskningsprogrammen är att öka effektiviteten hos drift och underhållsprocessen i en blandad trafiksituation som leder till högre tillgänglighet, säkerhet och spårkapacitet för det befintliga nätet.

Omfattande forskning pågår för att studera banunderhåll och förnyelsefrågor med fokus på slipning, smörjning, underhållsstrategier och spårnedbrytning. JVTC har också inlett ett forskningsprogram för att få kunskap om mänskliga faktorers påverkan inom järnvägsunderhåll.