Hoppa till innehållet

Strategiska forsknings och innovationsprogram

Den strategiska inriktningen av programmen för forskning och innovation är att utveckla nya verktyg, metoder och modeller som kommer att underlätta innovativa lösningar för att förbättra och stärka järnvägssystemet.

Den strategiska inriktningen av forskningsprogrammen är att säkerställa ökad tillgänglighet, kapacitet, säkerhet och hållbarhet för järnvägssystemet för effektiv drift och underhåll.

Omfattande forskning pågår för att studera spårunderhåll och förnyelsefrågor med fokus på slipning, smörjning, underhållsstrategier  och nedbrytning.

Stödjande teknologier och lösningar nyttjas tillsammans med stark domänkunskap, för att utveckla optimerande teknologier och lösningar för drift och underhåll. Genom att tillämpa transformativa teknologier, är målet att säkerställa ökad tillgänglighet, kapacitet, säkerhet och hållbarhet för järnvägssystemet.

Områden som ingår i JVTC: s FoI-program har som mål att hitta svar på den viktigaste forskningsfrågan: Hur uppskattar jag återstående livslängd för järnvägskomponenter och system under ett specifikt driftsförhållande? Detta underlättar utvecklingen av prediktiv teknologi och lösningar för järnvägssektorn och underlättar rätt beslutsfattande som leder till effektiv underhållsplanering. De transformativa teknologierna kommer också att underlätta att hitta svaret på frågan "Vad ska göras, hur ska det göras och vem ska göra det?". Det kommer att underlätta utveckling av rekommendationer om åtgärd genom analyser och verktyg, vilket i slutändan underlättar optimerad allokering av underhållsresurser och utförande av underhållsuppgifter.

JVTC Engineering and Management Program beskriver JVTC:s kompetensområden som krävs för att lösa utmaningarna inom järnvägsindustrin. Att tillhandahålla kompetens till programmen säkerställs genom utbildning och forskning vid LTU.

2018 Key research and innovation areas.GIF
JVTC pyramid.PNG