Hoppa till innehållet
JVTC Research Station
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskningsstationen

Publicerad: 13 juni 2016

JVTCs forskningsstation är en mätstation som mäter krafter som utövas av fordonen på rälen. Sensorerna separerar vertikala och laterala krafter. Forskningsstationen levererar data 24 timmar om dygnet, identifierar tåg och vagnar, ger en lista på de topp tio axlar som har dålig prestanda och data är tillgängligt online.

JVTCs forskningsstation är en mätstation som mäter krafter som utövas av fordonen på rälen. Sensorerna separerar vertikala och laterala krafter. Forskningsstationen levererar data 24 timmar om dygnet, identifierar tåg och vagnar, ger en lista på de topp tio axlar som har dålig prestanda och data är tillgängligt online.  

Bakgrund

En första ansökan om etableringsmedel för forskningsstationen beviljades av Banverket R&D-samordning hösten 2004, då ett antal fasta mätgivare monterades längs järnvägen, med datainsamling och analys i fält. Under 2006 etablerade JVTC i nära samarbete med Damill AB, ett satellitföretag till JVTC en mätstation belägen vid Sävast 30 km nordväst om Luleå på Malmbanan.

Målet med Forskningsstationen är att JVTC ska fortsätta att vara ett välrenommerat forskningscentrum med en förstärkt framskjuten position i internationella forskningskretsar, samt att själva Forskningsstationen ska locka intresserade järnvägsspecialister. Med forskningsstationen är det möjligt att:

  • kontinuerligt hämta data till pågående och framtida forskningsprojekt, såväl inom JVTC som till övriga nationella och internationella forskningssamarbetspartners
  • testa och säkerställa teknik, metoder och modeller för att stötta spårägare och trafikföretag i dess effektiviseringar av drift- och underhåll
  • testa, utvärdera och utveckla analysverktyg för insamlade mätdata
  • utveckla nya produkter, tjänster och företag

Korta fakta om forskningsstationen:
• Spårsegment 119 Boden-Luleå
• 18 Miljoner bruttoton (1999)
• Max tillåtna hastighet 140
• Max axellast 30 ton (stax)
• R = 484 m (790 vxl 7) Kurvradie

Trafikerat av:
• Järnmalmståg 50-70 km/h, 25-30 tons axellast
• Stålpendeln 90 km/h, 22,5 tons axellast
• Rail Combi 90 km/h, 22,5 tons axellast
• Konv. Frakttåg 90 km/h, 22,5 tons axellast
• Passagerartåg 140 km/h

Forskningsnytta

Verklig dataåtkomst är en viktig del i att kunna examinera internationellt sett erkända järnvägsforskare. Att de kan få tillgång till driftdata som speglar verklig tågtrafik leder till att:

  • Forskare från hela Sverige, Europa samt från övriga internationella samarbetspartners kommer till Forskningsstationen för att göra mätningar
  • Det internationella forskarutbytet ökar. Det finns redan idag upprättade samarbeten med Australien, Storbritannien, Indien och Iran och Forskningsstationen utgör ett attraktivt ”besöksmål”. JVTC är redan idag en nod i ett internationellt nätverk för tung järnvägstrafik (IHHA – International Heavy Haul Association) där bland annat USA, Kanada, Brasilien, Sydafrika, Ryssland, Kina och Australien deltar med representanter från såväl forskningssamhället som järnvägsindustrin.

Samverkansnytta

Forskningsstationen är en pusselbit inom testverksamheten som etablerat sig i norra Sverige.

Nyskapande

De enda mätningar som normalt sett genomförs längs järnvägen sker är ur ett säkerhetsperspektiv, exempelvis risk för urspårning och varmgång. Forskningsstationen gör att mätningar nu kan göras i realtid och vid normal drift, vilket leder till att underlag för underhållsbeslut av såväl järnväg som rullande material kan göras samtidigt.
Forskningsstationen har etablerat en helt unik kanal mellan JVTC och samtliga aktörer inom järnvägsindustrin, både nationellt och internationellt.

JVTC Research Station 2