Hoppa till innehållet

Övrig utrustning

Publicerad: 10 april 2017

Utrustning och mätsystem som finns i anslutning till Testbädd Järnväg

eMaintenance drönare är en del av verktyg och tjänster som tillhandahålls eMaintenance LAB, som syftar till forskning med anknytning till ämnen som fjärrunderhåll, tillståndsövervakning, fjärr kontroll, säkerhet och trygghet.

Track Logger är en portabel logger som kan installeras på järnvägsfordon och som skannar rälen för brister med hjälp av accelerometrar på axellager. Track Logger är en utrustning som tillhandahålls av Damill AB.

S&C Vision Logger är ett kameraövervakningssystem som installeras i kontaktledningssystemet ovan speciella spårkomponenter som t ex växlar. Bilder i realtid för tillståndsövervakning för kontroll av snöförhållanden och som skall användas av korrigerande underhållspersonal innan man kör ut till platsen för att reparera, för att ta med rätt reservdelar, utrustning och rätt personal med rätt kompetens för att reparera felet. Visionen Logger är en utrustning som tillhandahålls av Damill AB.

En top-of-rail smörjningsenheten har installerats för att utföra forskning inom området räls friktionshantering. Enheten drivs av vind- och solenergi och kan programmeras för att tillämpa olika mängder av friktionsmodifierings för att undersöka effekten på t.ex.. friktionskrafter, slitage och buller & vibrationer.