Hoppa till innehållet

Testbädd Järnväg och Järnväg 4.0

Publicerad: 22 juni 2016

Infrastruktur för test, utveckling och implementering av Järnväg 4.0 - det svenska konceptet för framtidens järnvägsforskning och innovation

För att uppnå en smidig implementering av ny forskning och innovation, järnvägs intressenter, t ex infrastrukturförvaltare och järnvägsindustrin, måste nya metoder utvecklas för att testa ny teknik och innovativa lösningar.

För att uppnå detta har JVTC och avdelningen för Drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet, utvecklat ett ramverk som kallas 'Järnväg 4.0', med en motsvarande testbädd som kallas 'Testbädd Järnväg'.

Ramverket och testbädden syftar till att underlätta etablering av den digitaliserade järnvägen och möjliggöra beslutsfattandet genom big data analytics. Verktygen ger också möjlighet att inhämta tillståndsdata, feldata och tillförlitlighetsdata via en serviceinriktad och molnbaserad lösning.

testbädd.png

Testbädd Järnväg är en plattform avsedd för transparenta och reproducerbara tester av vetenskapliga teorier, beräkningsverktyg (såsom Big Data Analytics) och ny teknik. Målet med 'Testbed Railway' är att stärka järnvägsindustrins anpassningsförmåga och konkurrenskraft genom att utveckla och tillhandahålla en testbädd för forskning och innovation inom järnvägsbranschen, både nationellt och internationellt. Syftet med 'Testbädd Järnväg' (Karim, 2016) är att göra det möjligt för Sverige att vara ledande inom forskning och innovation inom järnvägen, vilket bidrar till att stärka den industriella produktionen av järnvägsrelaterade varor och tjänster i Sverige. Testbädd Järnväg drivs i samarbete med eMaintenance Lab.

Testbädden kommer att underlätta kontinuerlig övervakning av järnvägsinfrastruktur och rullande materiel i realtid med hjälp av toppmodern teknik. Korridoren är utrustad med toppmodern mät- och kommunikationsteknik för mätning, övervakning och lagring av data som är avgörande för forskare vid JVTC som har ett strategiskt fokus på att utveckla underhållsmodeller, verktyg och metoder för att underlätta korrekta och snabba beslut för att säkerställa en effektiv och effektivt underhåll bearbetar lösningar.

Idag täcker testbädden två spåravsnitt (ca 5 000 km järnväg), dvs Malmbanan och Haparandabanan. Dessa två spårsektioner är instrumenterade så att både infrastruktur och rullande lager kan övervakas på nätet och i realtid. Övervakningsdata används för underhållsanalys, dvs descriptive, diagnostics, prognostics and prescriptive maintenance.

Järnväg 4.0 är det övergripande ramverket som är utformat för att underlätta valet av koncept, tekniker och metoder som syftar till att utveckla järnvägssystemet, både nationellt och internationellt. Vidare fokuserar Järnväg 4.0  på att sprida erfarenheter och kunskap för att inblandade intressenter (ägare till exempel infrastruktur, entreprenörer, akademin och konsulter). Järnväg 4.0 ger järnvägsindustrin förbättrade möjligheter att samarbeta, samverka, testa och genomföra relevanta forsknings- och utvecklingsresultat inom områdena digitaliserad järnväg och eMaintenance. Detta i sin tur bidrar till förbättrad robusthet och kapacitet för järnvägssystemet, samt ökad kostnadseffektivitet för drift och underhåll.