Hoppa till innehållet

eMaintenance LAB

Publicerad: 10 april 2017

eMaintenance LAB tillhandahåller digitaliserad infrastruktur, plattform och mjukvara som tjänster, anpassade för att förbättra beslutsstöd för underhåll.

eMaintenance LAB

eMaintenance LAB tillhandahåller digitaliserad infrastruktur som en tjänst (IaaS), plattform som en tjänst (PaaS) och mjukvara som en tjänst (SaaS), anpassade för att förbättra beslutsstöd för underhåll. De integrerade tjänsterna kan smidigt anpassas till olika applikationsområden och branscher. Idag ger labbet stöd för forskning och innovationsprojekt (FoI) inom flyget, gruvdrift, järnväg, energi och processindustrin.

För att stödja ett brett spektrum av FoI projekt och initiativ, erbjuder labbet en kombination av fysiska och virtuella platser. Idag är de fysiska platserna för eMaintenance Lab, i Luleå, vid universitetet och i Kiruna i nära samarbete med LKAB. Dessa platser är designade och utvecklade för att underlätta praktiska erfarenheter inom forskning och innovation.

De tjänster som tillhandahålls av labbet används i forskning, utbildning och innovation inom drift och underhåll. Dessutom används eMaintenance LAB  för att uppmuntra och stärka samarbetet och samverkan mellan industri och akademi.

eMaintenance LAB tillhandahåller olika tjänster till både nationella och internationella aktörer. Detta inkluderar industrin och forskningspartners från Slovenien, Spanien, Italien, Tyskland, Norge, Finland och USA.

 

eMaintenance beslutstöd

The Railway Cloud

The Railway Cloud drivs av eMaintenance Lab och är en plattform som möjliggör verktyg, data och information som syftar till Big Data Analytics relaterat till järnvägssystemet, inklusive järnvägsinfrastruktur och fordon. Idag, används denna plattform forskningsprojekt med kontextanpassade tjänster.

Map railway