Hoppa till innehållet

ePilot

Publicerad: 18 maj 2020

En samarbetsplattform som möjliggör innovationer för järnvägsekosystemet inom eMaintenance och Industrial AI.

ePilot tog plats på IVA:s 100-lista för 2020. Listan synliggör forskning med koppling till hållbarhet. Totalt fanns 94 forskningsprojekt från 27 lärosäten med. Dessa är enligt IVA ”utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling”. Forskningen som kvalificerat sig för listan är tillämpbar inom något av områdena smart industri, resurs- och energieffektivitet, samhälle och välfärd, infrastruktur, smarta produkter och tjänster, affärsmodeller och cirkulär ekonomi.

IVA