Kriskompetenscentrum - KKC

Kriskompetenscentrum är en del av strukturfondsprojektet Nordic Safety and Security som drivs av universiteten i Luleå och Umeå. Projektet medfinansieras av Norrbottens läns landsting och Länsstyrelsen Norrbotten.