KKC verksamhetsidé

Kriskompetenscentrum, KKC, är en samhällssatsning som samlar, utvecklar och förmedlar kompetens inom krisberedskapsområdet.
Vi arbetar utifrån ett tydligt medborgarperspektiv i samverkan med privata och offentliga aktörer.

Kriskompetenscentrum ska:

  • Säkerställa och utveckla regionens tillgång till hög kompetens inom krisberedskapsområdet
  • Stimulera marknaden så att krisberedskap blir ett regionalt tillväxtområde
  • Dra nytta av aktuell forskning och utveckling på krisberedskapsområdet

Styrdokument

Mer information