Akademi, industri och samhälle

Akademi

Linköpings tekniska högskola

[http://www.lith.liu.se/?l=en&sc=true]

Luleå tekniska universitet

[http://www.ltu.se/]

Lunds tekniska högskola

[http://www.lth.se/]

Industri

Flexator AB

[http://www.flexator.se/]

Lindbäcks Bygg AB

[http://www.lindbacks.se/]

Moelven ByggModul AB

[http://www.moelven.com/]

NCC Construction Sweden AB

[http://www.ncc.se/]

SCA Timber AB

[http://www.sca.com/timber]

Stora Enso Wood Products AB

[http://www.storaenso.com/products/wood-products/Pages/expect-more.aspx]

Tyréns AB

[http://www.tyrens.se/]

Moelven Töreboda AB

[http://www.moelven.com/se/Verksamheter/Byggsystem/Moelven-Toreboda-AB/]

Skanska Sverige AB

[http://www.skanska.se/]

Sweco Structures AB

[http://www.sweco.se/sv/Sweden/Tjanster/Byggkonstruktion/]

Samhälle

Sidansvarig och kontakt: Sofia Lidelöw

Publicerad: 16 mars 2011

Uppdaterad: 9 september 2013

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017