Lean var temat för den första LWE-dagen

2007-11-08: Den första LWE-dagen genomfördes i samverkan med Tyréns. Temat var Lean produktion i teori och praktik.

Ett 20-tal LWE-medlemmar deltog i den 1:a LWE-dagen som genomfördes den 8 november 2007 i samarbete med Tyréns på deras huvudkontor i Stockholm. Förutom möten för LWE’s industriella råd och styrelse hölls en workshop på temat Lean där både forskningsmässiga och praktiskt inriktade erfarenheter av Lean produktion presenterades och diskuterades.

Emile Hamon, Tyréns, gav en inspirerande inblick i hur principerna för Lean används vid hustillverkning i Japan, Lean-filosofins ursprungsland, och Lars Stehn, LTU, gav sin syn på möjligheterna att införa det Leana tankesättet i industriellt byggande i Sverige. En utvärdering av fabriksproduktion av trävolymer i svenska företag gentemot principerna för Lean produktion har visat att den traditionella synen och mentaliteten för byggande, t.ex. beträffande ad hoc-lösningar, till stor del finns kvar trots att man arbetar ”industriellt” i fabrik, något som flera av seminariets deltagare också kunde intyga. För att bryta dessa mönster och minska den mänskliga faktorns påverkan krävs standardisering av t.ex. arbetssätt och fabrikslayout. 5S kan vara ett bra verktyg att börja med eftersom det är enkelt och tillämpligt på både produktion och process.