Rapporter, vetenskapliga rapporter (27)

LWEs forskare markeras med fet stil.

2013

Erikshammar J., Wetterblad J., Wallin J., Herder M., Svensson T. (2013). Vendor managed inventory: A sawmills potential offering for builders merchants. Technical report, Luleå University of Technology.

*Gustavsson A., Eriksson P-E., Engström S., Wik T., Serrano E. (2013). Handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä. Borås: SP rapport 2012:70.

*Johnsson H. (2013). Fånga det industriella byggandet. Teknisk rapport, Luleå tekniska universitet.

Johnsson H., Stehn L., Lessing J., Engström D. (2013). Industriellt husbyggande i Sverige. Kompendium i kursen W7004B Industriellt Byggande, Luleå tekniska universitet.

Jönsson M. (2013). Kostnadsberäkningar – definitioner och förklaring till ”Produktionsuppföljning av sågverk”. Teknisk rapport, Lunds tekniska högskola.

Nord T., Brege S. (2013). Värden för världen. Konsekvenser av ett ökat industriellt träbyggande. Forskningsrapport, Linköpings universitet

2012

*Ekholm A. (2012). BIM som innovation i bygg- och förvaltningsprocesserna. I Bröchner J., red., Bygginnovationers förutsättningar och effekter, VINNOVA rapport VR2012:09

2011

2010

2009

Andersson R., Apleberger L., Molnár M. (2009). Erfarenheter och effekter av industriellt byggande i Sverige. Rapport 0905, FoU Syd, ISSN 1652-9987.

Brege S., Ed. (2009). Affärsutveckling inom trämanufaktur och möbler – hur skapas effektivare värdekedjor? VINNOVA Rapport VR 2009:01. ISBN 978-91-85959-39-6 Fulltext

Jansson G. (2009). Kartläggning av projekteringsprocessen på Lindbäcks. Teknisk rapport, Luleå tekniska universitet. Fulltext

Kollberg B., Brege S. (2009). Utveckling av strategiska sortimentsalternativ - en fallstudie hos en svensk trähustillverkare. Research Report, LIU-IEI-R--09/0065--SE, Linköpings universitet. Fulltext

2008

Andersson R., Björk B.-C., Ekholm A., Johansson P. (2008). FoU-program för ICT i bygg- och fastighetssektorn i Finland, Danmark och Norge. Research Report 2008:2, Tekniska Högskolan i Jönköping. Fulltext

Boqvist, A. (2008). Symbiosis between Energy Efficiency & Production Efficiency – Prestudy. NCC and Lund University commissioned by SBUF, 45 p.

Ekholm A., Jönsson J.-A., Molnár M. (2008). Nyttan av ICT för byggbranschen – En väg till effektivisering och industrialisering av byggindustrin. Boverket Byggkostnadsforum, mars 2008. Fulltext

Holmlund S., Jansson G., Lennartsson M., Simu K. (2008). Lean i praktiken: en studie av produktionen på Englundshus AB. Teknisk rapport, Luleå tekniska universitet. Fulltext

Nord, T. (2008). Prefabrication strategies in the timber housing industry: case studies from Swedish and Austrian markets. Teknisk rapport 2008:16, Luleå tekniska universitet. Fulltext

Stehn L., Rask L.-O., Nygren I., Östman B. (2008). Byggandet av flervåningshus i trä - Erfarenheter efter tre års observation av träbyggandets utveckling. Teknisk rapport 2008:18, Luleå tekniska universitet. Fulltext

Tlustochowicz, G. (2008). Stommontaget av ett demonstrationshus byggt i pelar-balk system i limträ. Teknisk rapport 2008:02, Luleå tekniska universitet. Fulltext

Sidansvarig och kontakt: Sofia Lidelöw

Publicerad: 20 november 2008

Uppdaterad: 11 september 2013

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017