Rapporter, vetenskapliga rapporter (27)

LWEs forskare markeras med fet stil.

2013

Erikshammar J., Wetterblad J., Wallin J., Herder M., Svensson T. (2013). Vendor managed inventory: A sawmills potential offering for builders merchants. Technical report, Luleå University of Technology.

*Gustavsson A., Eriksson P-E., Engström S., Wik T., Serrano E. (2013). Handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä. Borås: SP rapport 2012:70.

*Johnsson H. (2013). Fånga det industriella byggandet. Teknisk rapport, Luleå tekniska universitet.

Johnsson H., Stehn L., Lessing J., Engström D. (2013). Industriellt husbyggande i Sverige. Kompendium i kursen W7004B Industriellt Byggande, Luleå tekniska universitet.

Jönsson M. (2013). Kostnadsberäkningar – definitioner och förklaring till ”Produktionsuppföljning av sågverk”. Teknisk rapport, Lunds tekniska högskola.

Nord T., Brege S. (2013). Värden för världen. Konsekvenser av ett ökat industriellt träbyggande. Forskningsrapport, Linköpings universitet

2012

*Ekholm A. (2012). BIM som innovation i bygg- och förvaltningsprocesserna. I Bröchner J., red., Bygginnovationers förutsättningar och effekter, VINNOVA rapport VR2012:09

2011

Björnfot A., Ed. (2011). Lean Wood Engineering goes Japan. Teknisk rapport, Luleå tekniska universitet.

Erikshammar J. (2011). Värdeflödesanalys: En fallstudie på Polardörren. Teknisk rapport, Luleå tekniska universitet.

Nyrud A.Q., Bysheim K., Glasö G., Nord T. (2011). Industrielt trebyggeri – erfaringer fra norske prosjekter. Treteknisk rapport nr. 83, Norsk Treteknisk Institutt, Oslo.

2010

Ekholm A., Häggström L., Johansson B., Tarandi V., Tyrefors B. (2010). RoadMap för digital information om byggd miljö. Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet.

Esping E., Fahlén G., Nord T., Widmark N. (2010). Kontenta: Framsyn Trämanufaktur – trämanufaktur i ett uthålligt samhälle. SP INFO 2010:66. SP, Borås.

Nord T., Widmark N. (2010). Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande – åtgärder för ett samverkande innovationssystem.VINNOVA Analys, VA-2010-11. VINNOVA, Stockholm.

Nord T., Tykkä S., McCluskey D., Ollonqvist P., Hugosson M., Ukrainski K., Bouriaud L., Bajric, F., Nyrud A.Q., Roos A., Byeheim, K. (2010). Role of policies on innovations in timber frame construction: Cases from sub-group Timber construction vertical value chain in COST Action E51 Integrating Innovation and Development Policies for the Forest Sector. Technical report, Luleå University of Technology.

Sandberg E. (2010). Slutkunders krav på nyproducerade bostadsrätter. LIU-IEI-R 0099, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Tlustochowicz G. (2010). Racking behaviour of stabilising walls and the anchorage systems for beam and post system in timber: Test report. Teknisk rapport, Luleå tekniska universitet.

2009

Andersson R., Apleberger L., Molnár M. (2009). Erfarenheter och effekter av industriellt byggande i Sverige. Rapport 0905, FoU Syd, ISSN 1652-9987.

Brege S., Ed. (2009). Affärsutveckling inom trämanufaktur och möbler – hur skapas effektivare värdekedjor? VINNOVA Rapport VR 2009:01. ISBN 978-91-85959-39-6 Fulltext

Jansson G. (2009). Kartläggning av projekteringsprocessen på Lindbäcks. Teknisk rapport, Luleå tekniska universitet. Fulltext

Kollberg B., Brege S. (2009). Utveckling av strategiska sortimentsalternativ - en fallstudie hos en svensk trähustillverkare. Research Report, LIU-IEI-R--09/0065--SE, Linköpings universitet. Fulltext

2008

Andersson R., Björk B.-C., Ekholm A., Johansson P. (2008). FoU-program för ICT i bygg- och fastighetssektorn i Finland, Danmark och Norge. Research Report 2008:2, Tekniska Högskolan i Jönköping. Fulltext

Boqvist, A. (2008). Symbiosis between Energy Efficiency & Production Efficiency – Prestudy. NCC and Lund University commissioned by SBUF, 45 p.

Ekholm A., Jönsson J.-A., Molnár M. (2008). Nyttan av ICT för byggbranschen – En väg till effektivisering och industrialisering av byggindustrin. Boverket Byggkostnadsforum, mars 2008. Fulltext

Holmlund S., Jansson G., Lennartsson M., Simu K. (2008). Lean i praktiken: en studie av produktionen på Englundshus AB. Teknisk rapport, Luleå tekniska universitet. Fulltext

Nord, T. (2008). Prefabrication strategies in the timber housing industry: case studies from Swedish and Austrian markets. Teknisk rapport 2008:16, Luleå tekniska universitet. Fulltext

Stehn L., Rask L.-O., Nygren I., Östman B. (2008). Byggandet av flervåningshus i trä - Erfarenheter efter tre års observation av träbyggandets utveckling. Teknisk rapport 2008:18, Luleå tekniska universitet. Fulltext

Tlustochowicz, G. (2008). Stommontaget av ett demonstrationshus byggt i pelar-balk system i limträ. Teknisk rapport 2008:02, Luleå tekniska universitet. Fulltext