LWEs forskningsområden

FoU matrisen definierar kärnan i verksamheten och anger amibitionen om var tyngdpunkten av forskningsinsatserna ska ligga inom de tre värdekedjorna:

 

Industriellt träbyggande

Nyckelingredienser för projekt inom industriellt träbyggande är: produktionssystem, tekniska plattformar och organisationsformer.

Visioner inom värdekedjan:

 • Bostäder och lokaler produceras i högt utvecklade industriella processer som har lett till markant lägre byggkostnader, högre energieffektivitet och högre kvalitet.
 • Trä och träbaserade produkter är dominerande byggnadsmaterial i många av dessa industriella byggkoncept.
 • Utvecklade produktionssystem, tekniska plattformar och organisationsformer kan uppfylla varierande kundkrav och medger samtidigt en effektiv styrning av byggprojekt ur ett helhetsperspektiv.

 

Industriell trämanufaktur

Nyckelingredienser för projekt inom industriella trämanufakturkedjan är: arbetsfördelning mellan olika producenter och funktionslösningar.

Visioner inom värdekedjan:

 • Effektivare arbetsfördelning och processer mellan olika producenter i kedjan från råvara till slutliga (bygg)produkter.
 • Ansatser att skapa ett självständigt leverantörsled som tillverkar byggkomponenter mellan sågverken och slutprodukttillverkarna av dörrar, fönster och golv etc.
 • Utvecklade erbjudanden mot funktionslösningar, som innehåller både produkter och tjänster.
 • Kostnadssänkningar (utanför hustillverkning) med i 20-30%.

 

Integrerade möbler och snickerier

Nyckelingredienser för projekt inom integrerade möbler och snickerier är: helhetslösningar, leverantörskluster och kostnadseffektivitet.

Visioner inom värdekedjan:

 • Organisationer och privatpersoner erbjuds interiörlösningar som bygger på helhetslösningar, valfrihet och kostnadseffektivitet.
 • Producenter av möbler och olika typer av snickerier samarbetar för att kunna tillhandahålla dessa helhetslösningar.
 • I en helhetslösning kan ingå (fast och lös) egendom, möbler, textiler, armaturer etc.
 • Koncepten kombinerar valfrihet för kunden med en hög grad av kostnadseffektivitet.