Konfigurationssystem för industriellt byggande

Syfte

Projektet har två huvudsyften:

  1. Att överföra kunskap från mekanisk industri med tillämpning på ICT-system och automatiseringar av informationsflöden i berednings- och tillverkningsprocessen. Avsikten är att tillämpa denna kunskap på konfigurationssystem i industriellt byggande.
  2. Att utveckla principer och metoder för informationsmodeller i ett industriellt byggande. En central fråga är hur den tekniska plattformen (byggsystemet) kan beskrivas i form av en informationsmodell.

Uppnådda resultat

Medverkande parter

          

Universitet:         

Lunds Tekniska Högskola (LTH)

Företag:

Tyréns AB

 

 

Forskare:

Prof. Sven Thelandersson, LTH (projektledare)

 

civ.ing. Linus Malmgren, LTH (doktorand)

 

civ.ing. Nina Pikulik, Tyréns

 

tekn.dr. Carin Andersson, LTH (bitr. handledare)

 

prof. Thomas Olofsson, LTU (bitr. handledare)

 

Jerker Lessing, Tyréns (ind. handledare)

 

Stefan Persson, Tyréns (ind. handledare)

Kontakt

Sidansvarig och kontakt: Sofia Lidelöw

Publicerad: 2 oktober 2007

Uppdaterad: 20 augusti 2010

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017