Konfigurationssystem för industriellt byggande

Syfte

Projektet har två huvudsyften:

  1. Att överföra kunskap från mekanisk industri med tillämpning på ICT-system och automatiseringar av informationsflöden i berednings- och tillverkningsprocessen. Avsikten är att tillämpa denna kunskap på konfigurationssystem i industriellt byggande.
  2. Att utveckla principer och metoder för informationsmodeller i ett industriellt byggande. En central fråga är hur den tekniska plattformen (byggsystemet) kan beskrivas i form av en informationsmodell.

Uppnådda resultat

Medverkande parter

          

Universitet:         

Lunds Tekniska Högskola (LTH)

Företag:

Tyréns AB

 

 

Forskare:

Prof. Sven Thelandersson, LTH (projektledare)

 

civ.ing. Linus Malmgren, LTH (doktorand)

 

civ.ing. Nina Pikulik, Tyréns

 

tekn.dr. Carin Andersson, LTH (bitr. handledare)

 

prof. Thomas Olofsson, LTU (bitr. handledare)

 

Jerker Lessing, Tyréns (ind. handledare)

 

Stefan Persson, Tyréns (ind. handledare)

Kontakt

Nina Pikulik

Stefan Persson