Strategiutveckling och strategiuppföljning

Syfte

Moelven ByggModul AB har för avsikt att vara en av Nordens ledande producenter av industriframställda byggmoduler i trä, med hög färdigställandegrad från fabrik. För ett företag som strävar efter en industriell process är likformighet och standardisering nyckelord för att säkerställa kvalitet och kontroll på arbetet.

En process som har olika utseende beroende på beställare är inte önskvärd. En möjlig väg att hantera problematiken är att arbeta med varianter på processen, analogt till metoden att arbeta med varianter på produkter (t.ex. SCANIA). För att komma dit måste dock den nuvarande processen standardiseras och återkommande moment rationaliseras och eventuellt automatiseras.

Uppnådda resultat

  • Licentiatavhandling 2010; "Applicability of continuous improvements in industrialised construction design process", se publikationer.
  • Populärvetenskaplig presentation LWE-konferensen 2009; "Utveckling av strategier och mätetal för industriellt byggande", se relaterade dokument.
  • Populärvetenskaplig artikel i Samhällsbyggaren 2009; "Industriell byggprojektering", se relaterade dokument.
  • Konferensartikel ARCOM 2009; "Housing Design Performance - How is it Measured?"
  • Konferensartikel ARCOM 2008; "Design process organisation at industrial house builders: a case study of two timber housing companies in Sweden",se publikationer.

Medverkande parter

Universitet: Luleå tekniska universitet (LTU)
   
Företag: Moelven ByggModul AB
   
Forskare: prof. Lars Stehn (projektledare)
  tekn.lic. Erik Söderholm, LTU (doktorand)
  docent Helena Johnsson, LTU (bitr. handledare)
  VD Johan Samuelsson, Moelven ByggModul

Kontakt

Erik Söderholm

[http://www.ltu.se/staff/e/erisod-1.12861]

Relaterade länkar

Sök publikationer

[http://pure.ltu.se/portal/]

Utveckling av strategier och mätetal för industriellt byggande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.31272!/file/erik%20soderholm_final.pdf]

Industriell byggprojektering

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.31272!/file/Samhallsbyggaren_2-09_webb.pdf]

Sidansvarig och kontakt: Sofia Lidelöw

Publicerad: 2 oktober 2007

Uppdaterad: 25 november 2010

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017