Strategiutveckling och strategiuppföljning

Syfte

Moelven ByggModul AB har för avsikt att vara en av Nordens ledande producenter av industriframställda byggmoduler i trä, med hög färdigställandegrad från fabrik. För ett företag som strävar efter en industriell process är likformighet och standardisering nyckelord för att säkerställa kvalitet och kontroll på arbetet.

En process som har olika utseende beroende på beställare är inte önskvärd. En möjlig väg att hantera problematiken är att arbeta med varianter på processen, analogt till metoden att arbeta med varianter på produkter (t.ex. SCANIA). För att komma dit måste dock den nuvarande processen standardiseras och återkommande moment rationaliseras och eventuellt automatiseras.

Uppnådda resultat

  • Licentiatavhandling 2010; "Applicability of continuous improvements in industrialised construction design process", se publikationer.
  • Populärvetenskaplig presentation LWE-konferensen 2009; "Utveckling av strategier och mätetal för industriellt byggande", se relaterade dokument.
  • Populärvetenskaplig artikel i Samhällsbyggaren 2009; "Industriell byggprojektering", se relaterade dokument.
  • Konferensartikel ARCOM 2009; "Housing Design Performance - How is it Measured?"
  • Konferensartikel ARCOM 2008; "Design process organisation at industrial house builders: a case study of two timber housing companies in Sweden",se publikationer.

Medverkande parter

Universitet: Luleå tekniska universitet (LTU)
   
Företag: Moelven ByggModul AB
   
Forskare: prof. Lars Stehn (projektledare)
  tekn.lic. Erik Söderholm, LTU (doktorand)
  docent Helena Johnsson, LTU (bitr. handledare)
  VD Johan Samuelsson, Moelven ByggModul

Kontakt

Relaterade länkar