Pelar-balksystem för höga trähus

Syfte

Syftet med projektet är

  1. att utveckla en optimeringsmetod för pelar-balksystem i limträ som tar hänsyn till fenomenen i både bruks- och brottgränstillstånd och
  2. att undersöka hur optimeringsmetoder kan användas i projekteringsskedet för flervåningshus i trä.

Uppnådda resultat

Medverkande parter

Universitet: Luleå tekniska universitet (LTU)
   
Företag: Moelven Töreboda AB
   
Forskare: docent Helena Johnsson, LTU (projektledare) 
  civ.ing. Gabriela TLustochowicz, LTU (doktorand)
  prof. Ulf Arne Girhammar, LTU (bitr.handledare)
  utvecklingschef Johan Åhlén, Moelven Töreboda

 

Kontakt

Gabriela Tlustchowicz

[http://www.ltu.se/staff/g/gabtlu-1.25216]

Sidansvarig och kontakt: Sofia Lidelöw

Publicerad: 1 oktober 2007

Uppdaterad: 25 november 2010

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017