Kontakt

Kontaktpersoner

Johanna Carlsson

Johanna Carlsson, Projektledare

Telefon: 0920-492086
Organisation: LTU Innovation, Verksamhetsstöd
Viktoria Mattsson

Viktoria Mattsson, Chef Samverkan, externfinansiering och innovation

Telefon: 0920-492522
Organisation: LTU Innovation, Verksamhetsstöd
Vinit Parida

Vinit Parida, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492469
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle