Hoppa till innehållet
Norrlandsnavet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Om NorrlandsNavet

NorrlandsNavet – center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige. Centret drivs av Luleå tekniska universitet och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse, och kommer att under åtta år fokusera på utvecklingen av små och medelstora företag i regionen.

Många företag i en rad olika branscher står inför stora utmaningar och möjligheter kopplade till automatisering, digitalisering, globalisering, ett ökat behov av investeringar i hållbara produktions- och distributionsprocesser, samt försörjning och utveckling av kompetens. För att möta dessa utmaningar krävs nytänkande i form av att företag utvecklar, testar, skalar upp och implementerar nya processer, produkter och tjänster med målet att stärka konkurrenskraften och hållbarheten i regionen. Rätt utnyttjat kan dessa utmaningar vändas till praktiska möjligheter för företag i regionen.

NorrlandsNavet ska vara det utvecklingscenter där företagens utmaningar vänds till praktiska möjligheter. I norra Sverige är demografin, med en åldrande befolkning och utflyttning av yngre arbetskraft, en stor utmaning. Små och medelstora företag (SME) har en avgörande roll för att skapa arbetstillfällen och tillväxt.

Centret kommer under åtta år att fokusera både på större (50-250 anställda) och mindre (5-10 anställda) SME:s för att få en djupare förståelse för olika behov och tillväxtbarriärer samt vad som driver på tillväxten för SME:s i regionen. Luleå tekniska universitet vänder sig till regionens företag, branschorganisationer och regionala aktörer för att identifiera företagens behov och utmaningar för att genom NorrlandsNavet accelerera tillväxtmöjligheterna. Samtidigt som detta sker presenteras de värdeerbjudanden som Luleå tekniska universitet har i form av forskning och utbildning inom olika temaområden såsom:

  • växande och innovativa företag
  • SME:s i norra Sveriges ekosystem
  • smart och attraktiv region
  • livslångt lärande och digitalisering i SME:s.

Det är företaget och Luleå tekniska universitet som tillsammans identifierar utmaningar där ett samarbete med forskare eller studenter vid Luleå tekniska universitet kan bidra till utveckling av företaget och företagsverksamheten i norra Sverige.

Kunskapsbyggande och kunskapsspridning kommer att ske genom :