Hoppa till innehållet
Vinit Parida och Viktoria Mattsson
Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation och centrets vetenskapliga ledare och Viktoria Mattsson, chef för samverkan, externfinansiering och innovation. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

”Små och medelstora företag är tillväxtmotorer för ekonomisk och social utveckling”

Publicerad: 18 maj 2020

NorrlandsNavet är det nya centret för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige – ett samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Centret, vars verksamhet sträcker sig över åtta år, riktar sig mot små och medelstora företag i regionen som är redo att ta steget mot utveckling.

NorrlandsNavet ska genom kunskapsutveckling baserad på de norrländska företagens egna behov bidra till att stärka deras konkurrenskraft. Det var Ingvar Kamprads vilja då han testamenterade hälften av sina privata tillgångar till Familjen Kamprads stiftelse.
Både Viktoria Mattsson, chef för samverkan, externfinansiering och innovation på Luleå tekniska universitet, och Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation, tycker det är hedrande och roligt att stiftelsen valt universitetet som samarbetspartner.

- Med Luleå tekniska universitets framgångsrika erfarenhet av att arbeta nära företag i regionen och nationellt är vi bland de mest lämpade kandidaterna för att leda ett sådant center, säger Vinit Parida.

NorrlandsNavet riktar sig till alla företag som vill utveckla sin verksamhet.
Vinit Parida, som också är centrets vetenskapliga ledare, menar att fokus kommer att ligga på små och medelstora företag, då de ses som tillväxtmotorer för ekonomisk och social utveckling. Målet är att upprätta ett nära samarbete mellan centret och små och medelstora företag för att öka innovation, tillväxt och social utveckling i regionen.

- För att uppnå detta mål kommer vi att samla kompetenser och expertis från olika avdelningar och forskningsämnen vid Luleå tekniska universitet, säger Vinit Parida.

Centret kommer att erbjuda hjälp inom fyra olika kategorier: forskning i samverkan, utbildning som en del i det livslånga lärandet, studenter aktiva i företag och spridning av ny kunskap. Viktoria Mattsson menar att NorrlandsNavet kommer att kunna hjälpa till på en rad olika sätt. Till exempel att hitta utbildning och kompetenshöjande aktiviteter som kan lyfta företaget och dess medarbetare, eller så kan företaget få möjlighet att delta i olika typer av projekt och event där studenter, forskare och doktorander samlas för att lösa specifika behov och utmaningar.

- Samtidigt kommer NorrlandsNavet att kunna samla in behov som är generella för flera företag och på så sätt komma med lösningar på dessa utmaningar och problem vilket i sin tur kan stärka företagen, säger Viktoria Mattsson.

Marita Holst

Marita Holst, Enhetschef

Telefon: 0920-492289
Organisation: Samverkan och studentrekrytering, Verksamhetsstöd
Vinit Parida

Vinit Parida, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492469
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle