Hoppa till innehållet

Vill du vara med?

Du som företag kan bli en del av denna samverkansplattform och med hjälp av Luleå tekniska universitet och Familjen Kamprads stiftelse utveckla ditt företag.

Vårt erbjudande

NorrlandsNavet kommer att identifiera kunskapsbehov inom områden som är viktiga för ditt företags utveckling och konkurrenskraft. Det kan exempelvis handla om att processindustrin vill digitalisera sina affärsmodeller eller att besöksnäringen vill fördjupa sig i internationell marknadsföring. När behoven är kartlagda utvecklas kortare eller längre utbildningsinsatser till nytta för ditt företags behov.

Utvecklingen sker utifrån ditt företags behov med stöd av Luleå tekniska universitets doktorander, forskare och studenter. Utbildning och forskning är huvudmedlen för att få ditt företag att blomstra och bidra till tillväxten av företagsverksamheten i regionen. 

NorrlandsNavets tillvägagångssätt: