Hoppa till innehållet
Forskning LTU

Forskning i samverkan

Doktorander och forskare kommer att arbeta i nära samverkan med små och medelstora företag i regionen för att identifiera utmaningar och utveckla ny kunskap.

Luleå tekniska universitet har en lång erfarenhet av att bedriva projekt i nära samarbete med regionens företag. Inom NorrlandsNavet kommer doktorander och forskare att arbeta i nära samverkan med SME:s i regionen för att identifiera problem och utmaningar i företagen. De så kallade samverskansdoktoranderna kommer att utföra det mesta av fältarbetet medan disputerade forskare ansvarar för forskningsdesign, handledning och mentorskap. Samverkansdoktoranderna kommer därför att tillbringa avsevärd tid ute i företagen. Det innebär att varje företag kan få tillgång till samverkansdoktorander och forskare från olika vetenskapliga discipliner för att på bästa sätt kunna utveckla sin verksamhet. Forskningsverksamheten kommer att vara tillämpad och företagsnära med fokus på konkret bransch- och samhällsnytta. Allt för att stärka företagens förutsättningar för tillväxt.

Forskningen som ska stärka norra Sveriges företag

Fem branschorienterade doktorandprojekt ska i nära samarbete med små och medelstora företag bidra till att stärka affärsverksamhet i norra Sverige.

NorrlandsNavet