Hoppa till innehållet
Nätverk
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Spridning av ny kunskap

Kunskapsspridning är centralt i NorrlandsNavet och forskningsresultat ska därför spridas lokalt och regionalt – också till företag som inte är aktiva i NorrlandsNavet. Resultat ska komma de många människorna till del.

Den viktigaste kunskapsspridningen är genom samarbete och interaktion med små och medelstora företag i regionen, endera direkt eller ihop med lokala och regionala nätverk och branschorganisationer genom workshops, webbinarier, seminarier och utbildningstillfällen. Därtill sprids kunskap även genom vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer på både svenska och engelska. På dessa sätt förs kunskap också ut till de företag som inte är aktiva deltagare i processen och till politiker, enskilda samhällsmedborgare och större företag. En viktig del är självklart att öppna upp för ett lärande även mellan företag, där erfarenheter från olika branscher, sektorer och företag sprids och används.