Hoppa till innehållet
Livslångt lärande

Utbildning som en del i det livslånga lärandet

Utbildningar och kompetenshöjande insatser, korta och långa, erbjuds branscher och företag.

I de fall en utmaning kräver kompetensuppbyggnad i en särskild bransch, kommer en eller flera separata utbildningar att tas fram och erbjudas företag verksamma inom den. I utbildningsverksamheten kommer det i stort att handla om att stärka SMEs att genomsyras av ledarskap, strategier, kapacitet, lärandeprocesser, och marknadsföring som skapar utrymme för innovation. Universitetets enhet som arbetar med detta heter LTU Professional Education och kommer att samordna denna del av centret.