Hoppa till innehållet
Forskarskola som leds av LTU öppnas för fler kursdeltagare. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt steg för ambitiös forskarskola

Publicerad: 20 januari 2014

Efterfrågan från industrin gör att en populär forskarskola för doktorander öppnar upp portarna för fler lärosäten i landet och dessutom med ambitionen att bli internationell. Skolan som samordnas från Luleå tekniska universitet ingår i det strategiska forskningsprojektet Bio4Energy och är knuten till pilotanläggningar för gröna drivmedel.

Professor Ulrika Rova vid Luleå tekniska universitet
Professor Ulrika Rova vid Luleå tekniska universitet är den som samordnar forskarskolan inom Bio4Energy.

- Det finns ingen annan kurs i Sverige som belyser verksamheten vid dessa pilotanläggningar. Den öppnar vi nu med minst två platser för utifrån kommande studenter, säger forskarskolans koordinator Ulrika Rova, professor vid Luleå tekniska universitet.

Efter forskarskolans första kurs under 2013 ”Biorefinery Pilot Research” som utvärderats av studenter, lärare, med flera aktörer står det klart att den är mogen att öppnas upp för fler lärosäten. Det ligger också helt i linje med en ökad efterfrågan från industrin på fler personer med rätt kompetens inom området. Skolans kurser är i hög grad är knuten till pilotanläggningar längs Norrlandskusten där teknik för framställning av biobränslen testas. Inriktningen är bl. a att ge studenterna kunskap om hållbara system för energi- och bioraffinaderi. Under 2014 är det dags för steg två i utvecklingen av forskarskolan.

- Vi erbjuder två unika kurser som speglar forskningsmiljön i Bio4Energy. Förutom tekniker för bioraffinering ingår systemanalys i kurs två, säger Ulrika Rova.

System Perspective on Bioresources” är namnet på den nya kursen som även den kommer att ingå i det av regeringen utpekade strategiska forskningsprojektet Bio4Energy. Forskarskolan är ett viktigt steg i det projektet som har ett nationellt uppdrag att bidra med teknik för att framställa flytande bränslen påpekar LTU:s rektor som är ledamot i projektets styrelse.

- Vi ska omfatta resten av landet i ett första steg som är nationellt, vilket i sin tur är ett steg  mot att bygga upp en forskarskola som kan bli internationell, säger Johan Sterte rektor vid Luleå tekniska universitet.

I Bio4Energy ingår förutom Luleå tekniska universitet, även Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, samt forskningsinstituten Innventia, Energitekniskt centrum (ETC) och Processum.

Taggar