Hoppa till innehållet
HLRC-Logo-02.jpg

Hjalmar Lundbohm Research Center

Publicerad: 8 mars 2011

Centrumbildningen Hjalmar Lundbohm Research Center står för tron att bra och nyskapande forskning inom verksamhetsområdet befruktas av ett djupt och förtroendefullt samarbete mellan akademia och industri. Det är därför viktigt att försöka förstå och respektera de olika förutsättningar som råder för respektive verksamhet.

Å ena sidan är friheten att generera intressanta forskningsprojekt och formuleringen av den forskningsmässiga ansatsen mycket en fråga för den enskilda forskaren och forskarsamhället. Å andra sidan kommer LKAB ha ett stort intresse av att identifiera forskningsområden av stor betydelse för LKAB.

Stiftelsen Hjalmar Lundbohm Research Center

I stiftelseurkunden regleras stiftelsens verksamhet som innefattar förvaltningen av 100 MSEK som överförts från LKAB, samt utbetalning av medel till HLRC.

Styrelsen för stiftelsen består av fyra ledamöter varav två från LTU och två från LKAB (ordf.)

Centrumbildningen Hjalmar Lundbohm Research Center - HLRC

I ett samarbetsavtal mellan LTU och LKAB regleras verksamheten vid HLRC.

Rektor vid LTU har delegerat arbetet vid HLRC till en styrelse bestående av tre ledamöter från LTU och max. sex ledamöter från LKAB (ordf.).