Hoppa till innehållet
Pixabay Free image
Jurate Kumpiene, professor i avfallsteknik vid Luleå tekniska univesitet Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utvecklar metod för slutförvaring av arsenik

Publicerad: 16 april 2019

Från gruvor och smältverk kommer en del avfall som innehåller höga halter arsenik. I dag hamnar detta avfall på olika deponier, men i ett nytt forskningsprojekt ska Luleå tekniska universitets professor Jurate Kumpiene utveckla en metod för säker slutlagring av arsenik.

Möjligheten att använda arsenik i kommersiella produkter är mycket begränsad och överskottet från bland annat gruvor och smältverk hamnar i dag på olika deponier. Jurate Kumpiene har nyligen beviljats 500 000 kronor för att undersöka möjligheterna med att stabilisera ämnet arsenik och hitta en metod för slutlagring.

– Med detta projekt ska vi försöka utveckla en metod för långvarig stabilisering av metallurgiska avfall med hög halt arsenik. Dagens metoder fungerar inte fullt ut och kan orsaka problem i framtiden. Detta vill vi ändra på och om vi lyckas med att mineralisera arseniken, så att arseniken inte kan lösas upp i vatten, då öppnas flera nya möjligheter att lagra ämnet. säger Jurate Kumpiene, som är professor i avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Under specifika förhållanden kan arsenik reagera med andra ämnen och bilda svårlösliga arsenikmineraler. Dessa förhållanden kommer att  återskapas i labbmiljö under projektet.

– Om våra resultat är framgångsrika, kommer vi att erbjuda industrin en metod för en säker långtidsförvaring av det giftiga ämnet, säger Jurate Kumpiene.

Projektet Safer Final Storage of Arsenic – SAFSA – finansieras av Centrum för avancerad gruvteknik och metallurgi vid Luleå tekniska universitet. Forskningsresultat förväntas kunna presenteras vid årskiftet 2019-2020.

I media

Jurate Kumpiene

Jurate Kumpiene, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493020
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ivan Carabante

Ivan Carabante, Biträdande professor

Telefon: 0920-492103
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar