Hoppa till innehållet

ProcessIT Innovations

Publicerad: 15 mars 2011

ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum för process-och verkstadsindustrierna, universiteten samt IT-företagen inom framför allt Norrbotten och Västerbotten.

ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum i norra Sverige som arbetar för att, tillsammans med industriellt inriktade IT-företag, ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov.

Initiativet till ProcessIT Innovations kom från näringslivet i regionen. I och med att Vinnova utsåg  ProcessIT Innovations till Vinnväxt-vinnare fick verksamheten en kraftfull start.  Idag är process- och verkstadsindustrierna, IT-företagen samt universiteten i Umeå och Luleå engagerade. Dessutom finns fyra kustkommuner och länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten med. Ett allt starkare samarbete finns även med företag och organisatione ri norra Finland och Norge.

Styrkan i ProcessIT Innovations strategiska idé ligger i det engagemang och den kraft som finns hos dessa aktörer i innovationssystemet.

Centrat arbetar utifrån regelbundet uppdaterade behovsanalyser med att identifiera nya lovande tekniska lösningar med stor potential för medverkande parter, inklusive den marknadsmässiga. På så sätt uppnår deltagarna bättre resultat snabbare än om de företar motsvarande utvecklingsprojekt på egen hand.