Förbättrad fragmentering genom exakt initieringstid

LTU-bombom.jpg
  • Utveckla en metodik för numerisk modellering av  sprängning
  • Numerisk analys av labförsök, verifiering av metodiken.
  • Fullskale-försök med elektroniska sprängkapslar (Aitik och LKAB)