Hoppa till innehållet

Drömjobbet på ambulanshelikoptern

Publicerad: 14 mars 2017

Tobias Ols hade varit verksam inom ambulansen i tio år innan han gick specialistutbildningen med inriktning ambulanssjukvård. Nu har han sitt drömjobb som HEMS Crew Member, HCM, på Svensk luftambulans ambulanshelikopterbas i Mora.

Hej, vem är du?

– Jag heter Tobias Ols, är 38 år, född och uppvuxen i hjärtat av Sverige, det vill säga Dalarna och närmare bestämt Falun. Numera är jag bosatt strax utanför Falun med min familj.

Jag läste specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska 2014-2015 på Luleå tekniska universitet.

Vad fick dig att söka specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård?

– Jag började jobba som sjuksköterska på ambulansen i Borlänge 2005 efter att jag gjort klart min grundutbildning samma år. Tanken att genomgå specialistutbildningen hade funnits en tid då ambulansyrket hela tiden utvecklas och blir allt mer avancerat, vilket ställer högre och högre krav på kunskaps- och kompetensutveckling.

En kommande tjänst som krävde specialistutbildning för att vara behörig att söka var den avgörande faktorn för mig att börja studera igen.

Varför just Luleå tekniska universitet?

– Det som gjorde att jag valde LTU var att de kunde erbjuda en ”riktig” distansutbildning där det mesta av studierna kunde göras på hemorten. Även den verksamhetsförlagda utbildingen, VFU:n, kunde göras på hemorten under förutsättning att man ordnade plats själv, vilket inte var något problem. Trots avståndet till Luleå var det bland det enklaste och bekvämaste alternativet när det kom till att resa till universitet för campusveckorna av de skolor jag sökte.

Hur upplevde du utbildningen?

– Jag upplevde att utbildningen var av hög kvalitet och gav bra kunskaper, både för de som var nya eller aldrig arbetat inom ambulansen och även för oss som varit verksamma inom ambulansen ett antal år redan. Jag var till en början lite fundersam hur det skulle vara att studera till det yrke jag redan arbetat med i 10 år, men det var enbart positivt. Jag fick en hel del aha-upplevelser och kom till insikt om saker man gjorde bra, men framför allt de saker man gjorde mindre bra vilket var utvecklande för mig personligen.

Universitetet upplevde jag som väldigt personligt och man fick en bra kontakt med både lärare och kurskamrater, vilket var mycket positivt.

Efter utbildningen började du jobba på ambulanshelikopter. Berätta hur det är?

– Det stämmer! Jag jobbar numera som HEMS Crew Member (HCM) på Svensk luftambulans ambulanshelikopterbas i Mora. Det är ett helt fantastiskt roligt arbete där jag har två jobb i ett kan man säga. Teamet på helikoptern består av pilot, HCM, narkosläkare och en tekniker som är stationerad på basen.

Som HCM är vi i grunden ambulanssjuksköterskor med specialistutbildning och har i tillägg fått en flygutbildning. Under flygning har vi som HCM ett flygoperativt uppdrag där vi sitter fram till vänster i cockpit och assisterar piloten med checklistor, navigering, radiokommunikation och håller uppsikt utåt för att upptäcka eventuella hinder och faror. Vi har också ett ansvar för säkerhet kring helikoptern vid start och landning. I stort sett gör vi samma uppgifter som en styrman förutom att vi inte hanterar styrspakarna, lite som en ”co-pilot light” skulle man kunna uttrycka det.

När vi landat på olycksplats eller hos patienten bildar HCM tillsammans med narkosläkaren det medicinska teamet som, oftast i samverkan med ambulans/räddningstjänst, behandlar patienten. Med oss i helikoptern har vi avancerad intensivvårdsutrustning och kan exempelvis intubera och söva patienten, sätta thoraxdrän, göra ultraljudsundersökningar och behandla olika sjukdomstillstånd med kraftfulla läkemedel. Vi har med detta så att säga flyttat ut mottagande enhet från sjukhuset till skadeplats och påbörjar intensivvård av patienten pre-hospitalt. Vi kan sedan transportera patienten direkt till det sjukhus som är optimalt för patienten, vilket kan bli exempelvis Falu lasarett, Uppsala akademiska sjukhus, Karolinska eller sjukhus i Norge för att nämna några. Det är alltid den aktuella patientens behov som styr och utifrån att vi har väder för flygning så transporterar vi till det mest optimala sjukhuset.

Vad var det som lockade med att jobba på ambulanshelikopter?

– Pilotdrömmarna har funnits med mig sedan många år, men förutsättningarna för att genomföra utbildning till kommersiell pilot har inte funnits. Jag förverkligade istället min andra dröm att jobba på ambulansen och senare när ambulanshelikoptern och HCM-tjänsterna var på gång så visste jag precis vart jag ville jobba. Då påbörjade jag en egen utbildning till privatpilot på helikopter för att försöka skaffa mig lite försprång inför uttagningarna. Efter en lång uttagningsprocess som pågick i flera steg med test av olika förmågor, kapacitet, flygpsykologisk utvärdering och intervjuer stog jag till slut som en av de 5 som hade fått tjänsten.

Att få kombinera två av sina drömmar i ett och samma jobb är helt fantastiskt roligt och ett stort privilegium. Jag nyper mig faktiskt fortfarande i armen när jag kommer till jobbet.

Vad är utmaningarna med ditt jobb?

– Att jobba som HCM är ett väldigt komplext yrke där vi fungerar som en form av nyckelperson i teamet och ska knyta ihop den flygoperativa delen med den medicinska där praktiskt tänkande, problemlösning och logistik är viktigt. Vår erfarenhet av pre-hospitalt arbete i ambulanssjukvården sedan tidigare är en grundförutsättning för att förstå och lösa de problem och situationer som kan uppkomma ute i fält.

Beslutstaganden är också en stor utmaning. Besättningen tar gemensamt beslut om huruvida vi ska ta de uppdrag vi får tilldelade från SOS eller inte. Vid larm tittar vi på typ av händelse, medicinskt behov, övriga resurser involverade, larmposition, flygoperativa begränsningar, exempelvis väder och tidsvinst. Utifrån de samanställda delarna tas sedan beslutet om vi ska lyfta på larmet eller inte. Många gånger får vi flera larm samtidigt och måste då besluta om vilket av dessa larm som ska prioriteras högst.

Vad är det bästa med ditt yrke?

– Att jobba i team med de fantastiska kollegor jag har fått förmånen att arbeta tillsammans med. Vi får åka på de mest allvarliga olyckorna och de mest sjuka patienterna och även om det kan vara tufft många gånger så är det då jag verkligen får nytta av mina utbildningar jag genomgått och får göra mitt jobb fullt ut.

Jag har också förmånen att få se otroligt vackra vyer från ”kontoret” när vi flyger omkring i vårat område med dess varierande landskap. Nattetid när vi flyger med night vision goggles kan vi ibland också får se helt otroliga norrsken som inte annars är helt synliga för ögat.

Vad skulle du ge för råd till den som funderar på att söka utbildningen?

– Jag skulle för det första verkligen rekommendera att gå utbildningen i Luleå då det är en bra utbildning och är upplagd på ett sätt som gör det möjligt att själv planera sina studier så att det går att jobba vid sidan av studierna.

Som sjuksköterska inom ambulanssjukvården har man ett roligt och varierande jobb med mycket egenansvar där man får göra bedömningar och diagnoser av patienter och själv utföra medicinska åtgärder. Man ska också tycka om att vara en ”problemlösare” och kunna tänka utanför boxen.

Tveka inte heller för mycket utan gör det du drömmer om och satsa. Vill man någonstans så kommer man dit om man är fokuserad, målinriktad och kämpar tillräckligt hårt. Utbildningen kan ibland vara tuff med mycket att läsa in och en hel del skrivande, men tiden går fort och man kommer till slut ut på andra sidan.

Taggar