Vinnaren Lars-Erik Aaro och finalisterna Maria Ågren och Per Ödling i kategorin 80-talet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jubileumsalumner 2011

I samband med 40-års firandet av Luleå tekniska universitet 2011 utsågs på Jublieumsfesten den 15 oktober fyra jublieumsalumner. Nu prisades en alumn, för varje årtioende universitetet funnits. Ungefär 30,000 studenter har tagit examen vid Luleå tekniska universitet sedan det grundades 1971. Priset delades ut av rektor Johan Sterte och de två tidigare rektorerna Ingegerd Palmér och Torbjörn Hedberg.

Vinnare i kategorin studenter som examinerats på 70-talet

Elisabeth fanns med och tackade via videolänk
Elisabeth fanns med och tackade via videolänk

Elisabeth Nilsson (70-talet) är utbildad bergsingenjör (civilingenjör i geoteknologi, examen 1976) vid Luleå tekniska högskola och har arbetat vid SSAB Tunnplåt i Luleå, varit VD för SSAB Merox, och produktionschef med ansvar för Metallurgi-enheten vid SSAB Oxelösund där hon också ingick i företagsledningen. Hon utsågs 2005 till VD för Jernkontoret. Elisabeth har också suttit i styrelsen för Sjöfartsverket. 2007 valdes hon in som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. Den 11 mars 2010 utsågs hon av regeringen till landshövding i Östergötlands län.

Vinnare i kategorin studenter som examinerats på 80-talet

Lars-Erik Aaro är vinnare i kategorin studenter som utexaminerats på 1980-talet
Lars-Erik Aaro är vinnare i kategorin studenter som utexaminerats på 1980-talet

Lars-Eric Aaro (80-talet) är VD och koncernchef för LKAB-koncernen, en svensk högteknologisk mineralkoncern som producerar järnmalmsprodukter och övriga mineralprodukter. Inom LKAB-koncernen har han arbetat på flera poster, senast som Senior Vice President Sales & Marketing. Tidigare har han arbetat hos Bolidenkoncernen där har han haft olika befattningar, som Gruvchef i Aitik koppar-guldgruva och senare som chef för bly-zinkdivisionen. Han har även arbetat hos Outokumpukoncernen som Gruvchef i Viscaria koppargruva. Lars-Eric Aaro är bergsingenjör med magisterexamen från Luleå tekniska universitet. Han är hedersdoktor vid LTU och han är ledamot i IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien.

Vinnare i kategorin studenter som utexaminerats på 90-talet

Karin Törnqvist är vinnare i kategorin student som utexaminerats på 1990-talet
Karin Törnqvist är vinnare i kategorin student som utexaminerats på 1990-talet

Karin Thörnqvist (90-talet) tog civilingenjörsexamen 1990 i Maskinteknik. Hon blev nationellt uppmärksammad då hon arbetade som konsult i mångmiljonprojektet "Mätning 09" för Göteborg Energi. Karin blev allt mer kritisk till hur projektet sköttes och efter ett tag varnade hon företagsledningen och menade att Göteborg Energi inte fått det man betalat för, eftersom projektledaren misstänks för att gå leverantörernas ärenden, i och med detta avslöjade hon en del av en stor mutskandal. 2006 startade hon sitt företag QTE Törnqvist AB som är en konsultverksamhet för "Quality time and efficiency projects".

Vinnare i kategorin studenter som utexaminerats på 00-talet

Per-Ludvig fanns med via videolänk och tackade för priset
Per-Ludvig fanns med via videolänk och tackade för priset

Per-Ludvig Normark (00-talet) grundade efter sin examen i civilingenjör Datateknik 2001 grundade han, tillsammans med andra alumner och studenter från LTU, företaget Nordnav som sedan såldes vidare för flera miljoner. Därefter grundade han sedan 7igroup där han idag är VD.

Taggar