Hoppa till innehållet
Helena Eriksson Vinter

”Det breddar företagets rekryteringsbas, stärker vårt varumärke och jag utvecklas som människa”

Publicerad: 16 juni 2021

Under flera år har företaget Vinter tagit emot praktikanter och Helena Eriksson, som är VD och projektledare har varit mentor till flera studenter via universitetets mentorskapsprogram. En erfarenhet hon rekommenderar fler att ta del av eftersom det utvecklar både individ och företag.

– Vi var länge restriktiva med att ta emot studenter, främst av rädsla att inte ha tid att ge dem en meningsfull och lärorik tid hos oss, säger Helena Eriksson.

Vid ett tillfälle för några år sedan stod Helena inför ett behov att rekrytera flera nya roller till företaget samtidigt men uppdraget bekymrade henne en del eftersom hon av erfarenhet visste att det var en utmaning att hitta människor med rätt kompetens.
– ”Herregud Helena, du måste börja samla på dig en bank av potentiella medarbetare och vara aktiv så du slipper hamna i den här situationen” sa en vän till mig peppande när jag var lite uppgiven, berättar Helena och skrattar. 

Helena tog vännen på orden för det blev startskottet som gjort att Vinter sedan dess välkomnar praktikanter från flera av universitetets utbildningar – till exempel civilekonom och grafisk design. Själv tar hon också på sig mentorskapsrollen med liv och lust då hon ser det som utvecklande för alla inblandade.

– Det blir ett gemensamt lärande – studenter är alltid ivriga och kan bidra med nya infallsvinklar och spännande input. Jag tycker det gör mig gott och är givande att få dela med mig av erfarenheter som kan hjälpa studenten välja riktning eller utveckla sina förmågor.

Visa upp näringslivet

En ständigt aktuell utmaning handlar om att lösa kompetensförsörjningsbehovet i Norrbotten men Helena beskriver Mentorskapsprogrammet som ett gyllene tillfälle att göra just detta.

– Vi som företagare måste ta ett större ansvar i att visa upp näringslivet och bredden av branscher och arbetsplatser i Norrbotten för studenter, så att de på goda grunder kan göra ett aktivt val att stanna kvar här även efter studietiden. Mentorskapet har varit ett väldigt bra sätt att göra det, men även genom de praktikplatser vi erbjudit universitetets studenter.

Hon har också på nära håll sett att inflödet av studenter till byrån även stärker medarbetarna.
– Man växer som individ av att få vara handledare. De jobbar på och tänker kanske inte på hur mycket samlad kunskap de kan bidra med, men jag har på nära håll sett hur det skapar nya insikter även hos dem.

Varumärkesbyggande

Helena upplever att företaget gjort sig välkända på universitetet genom att ta del av de möjligheter som erbjuds.
– Vi har under ett antal år aktivt valt att bygga nätverk bland studenter och jag vill påstå att vi gjort oss ett namn på universitetet tack vare det. Det breddar vår rekryteringsbas – vi har hittat fler ”nya stjärnor” genom dessa kontakter.

Projektledare Mentorskapsprogrammet

Linda Ljungberg, Projektledare

Organisation: Samverkan och innovation, Verksamhetsstöd