Jubileumsalumn - Niklas Jonsson

Niklas Jonsson 00-talet

Publicerad: 6 oktober 2011

Efter Niklas magisterexamen från ekonomprogrammet 2006 så började han jobba inom bankväsendet. Det var i samband med en föreläsning på universitetet av dåvarande distriktschefen som han kom i kontakt med SEB. På banken började Niklas med kapitalförvaltning och fick sin första tjänst med personalansvar ett år senare. Sedan hösten 2008 är han kontorschef och medlem av distriktets ledningsgrupp.