Berätta lite om dig själv.

Publicerad: 20 september 2018

Här gäller det att du tar tillfället i akt och fokuserar på att berätta relevanta saker om dig som kan göra att du får jobbet. Tex de egenskaper som sammanfattar dig, lite om din utbildning och övriga meriter. Vill de veta något om dig privat så kommer de att ställa följdfrågor. I vissa länder är det olagligt för arbetsgivaren att fråga om ditt privatliv.